Bouwtechnische ondersteuning aan professionele organisaties

Concentreer op uw kernactiviteiten en laat u voor bouwadvies of expertises bijstaan door een specialist

Onafhankelijk bouwkundig advies en expertises voor professionele organisaties

Ook professionele organisaties kunnen gebaat zijn bij advies of bijstand op bouwtechnisch vlak, bouwtechnisch advies en begeleiding.

Advocaten

Wij kunnen technische ondersteuning bieden aan advocaten in de afwikkeling van een juridisch dossier. Indien gewenst, kunnen wij een deskundig verslag opstellen van onze bevindingen ter plaatse of van de opgeleverde informatie. Gezien onze ruime ervaring komen wij snel tot een identificatie van het probleem en suggereren eventuele mogelijke oplossingen.

Wij kunnen ook tussenkomen om te bemiddelen tussen aannemer, architect en eigenaar of trachten een minnelijke schikking te verwezenlijken.

Tevens kunnen advocaten ter voorbereiding van een juridisch geschil beroep doen op onze diensten om de haalbaarheid af te toetsen of om alternatieven tot compromis voor te stellen.

Waarom advocaten beroep doen op Adexcon?

 • meer dan 30 jaar ervaring in de bouwsector
 • degelijk inzicht en kennis van het vak
 • goede kennis van complexe bouwkundige constructies, toepassingen en materialen
 • objectief en neutraal advies en conclusies
 • prima onderhandelings- en verzoeningsvermogen
 • rustige, respectvolle en diplomatische aanpak
 • snelle interventie
 • opmaak van een duidelijk deskundig verslag voor juridisch dossier
bouwexpert - bouwadvies advocaten

Syndici

Het is aanbevolen voor syndici om bijstand te bekomen voor de oplevering van de algemene delen van vastgoed.

U kent vast het probleem! De syndicus wordt door de aannemer voorgedragen op de eerste eigenaarsvergadering waarbij een grote kans bestaat dat hij door de VME aangesteld zal worden.

Enige tijd later vindt de oplevering van de algemene delen plaats, waarbij de aannemer er belang bij heeft om binnen een minimaal tijdsbestek op te leveren. De syndicus zit echter met een belangenconflict en heeft doorgaans onvoldoende bouwtechnische kennis. Hij dient enerzijds met kritische blik de belangen van de VME te behartigen, maar anderzijds wil hij de relatie met deze aannemer niet in het gedrang brengen aangezien hij in de toekomst met nieuwe projecten wil samenwerken.

De voordelen:

 • vermijden belangenconflict syndicus
 • syndicus wint vertrouwen VME
 • betere profilering syndicus
 • hogere kwaliteitsgarantie van de opgeleverde algemene delen
 • degelijke identificatie van de zichtbare gebreken
 • up-to-date kennis van de recentste normeringen en wetgeving
 • nazicht naleving wettelijke normen en administratieve verplichtingen
 • controle bouwverplichtingen, bouwvergunningen, attesten, …

Door de toenemende complexiteit dient de moderne syndicus polyvalent te zijn en een waaier van diensten aan te bieden.

Echter beschikken ze vaak niet over voldoende expertise om het bouwtechnische aspect van de gebouwen in beheer waar te nemen.
Adexcon kan de syndicus hier in bijstaan ook ná de oplevering.

Heb je problemen met vochtschade of scheuren in één van de gebouwen in jouw beheer, dan helpen wij je graag verder.

Indien gewenst kunnen wij ook het technisch gebouwenbeheer opnemen van de gebouwen die u in uw patrimonium heeft.

Wat behelst het technisch gebouwenbeheer?

 • jaarlijkse rondgang van de gebouwen en nazicht toestand algemene delen
 • controle van de zaken die periodiek moeten onderhouden worden
 • verslaggeving aan syndicus van de gebreken of vaststellingen
 • voorstel tot oplossing
 • ondersteunen van remediërende acties en coordinatie uitvoering ervan

De voordelen:

 • geen onaangename verrassingen en geen onvoorziene kosten
 • betere inschatting van de aan te leggen reserves
 • anticiperen op toekomstige grote onderhoudskosten
 • betere reputatie syndicus
Adexcon - bouwtechnische ondersteuning