Beroepservaring

Opleiding en kwalificaties

Ervaren Industrieel Ingenieur Bouwkunde

Na een loopbaan van ongeveer 30 jaar als senior projectleider in diverse gerenommeerde bouwbedrijven, heb ik mij in 2017 gevestigd als zelfstandig bouwkundig expert en adviseur.

Daarnaast ben ik freelance projectleider voor bouwkundige projecten.

Ik werd er mij van bewust dat er een grote vraag is naar bijstand voor het bouwen, verbouwen of kopen van een onroerend goed, alsook naar assistentie bij het opleveren van een eigendom. Vanuit die optiek is mijn interesse gegroeid om mijn ruime kennis en ervaring ten dienste van derden te stellen en besloot ik Adexcon op te richten.

Gedurende mijn carrière in de bouwsector, realiseerde ik zeer uiteenlopende bouwprojecten, waaronder:

 • bouwen van waterzuiveringsstations
 • renovatieoprojecten woningbouw en appartementen
 • bouwen van diverse homes voor gehandicapten
 • bouwen van serviceflats
 • bouwen van dienstencentra
 • utiliteitsbouw
 • bouwprojecten in de chemische industrie
 • sleutel op de deur projecten
 • openbare gebouwen, enz.

Kwalificaties:

 • jarenlange ervaring in samenwerking met architecten, bouwpromotoren, bouwheren en aannemer
 • kennis en ervaring om snel tot een analyse of voorstel tot oplossing te komen

Opleiding:

 • Industrieel Ingenieur Bouwkunde
 • fellow in de Gerechtelijke Expertise – lid van VIK

Ingeschreven op de lijst van gerechtsdeskundigen van:

 • Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen
 • Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout
 • Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

Bezoek ook mijn profiel op Livios.

Heb je een bouwkundige vraag of bouwgebreken ? Stel me de vraag op Livios.

Adexcon - bouwadvies en expertise bouw
Bouwgebrek-bouwgeschil-bouwadvies