desktop

tablet & mobile

Als een minnelijke schikking tijdens de tegensprekelijke expertise uitgesloten is

Gerechtelijke expertise

Een gerechtelijke expertise is het laatste middel om voor je rechten te ijveren.

Ik voer opdrachten uit als gerechtsdeskundige voor de rechtbank. Hierbij word ik  aangesteld om het geschil op onafhankelijke wijze en op technisch vlak te onderzoeken.

Na de nodige vaststellingen te doen, tracht ik partijen te verzoenen.  Indien geen verzoening wordt bekomen, deel ik mijn bevindingen en advies mede aan de rechtbank in een eindverslag. Deze beslist of ze, al dan niet, hiermee rekening houdt in haar vonnis.

Naast mijn opdrachten als gerechtsdeskundige, doen advocaten beroep op mij als technisch raadsman in gerechtelijke geschillen, om ze te ondersteunen in hun verweer.

Waarom een gerechtelijke expertise?

  • op verzoek van de eisende partij
  • als een tegensprekelijke expertise niet tot het gewenste resultaat heeft geleid
  • als een minnelijke schikking tijdens de tegensprekelijke expertise geen uitweg bood 
  • als de tegenpartij geen enkele reactie geeft

Het verloop van de gerechtelijke
expertise

Wat is de meerwaarde van Adexcon?

Ingeschreven in het Nationaal Register van Gerechtsdeskundigen onder het identificatienummer EXP6183849 en de eed afgelegd op 19 december 2019.

Als erkend gerechtsdeskundige voer ik mijn opdracht op onafhankelijke en grondige wijze voor de rechtbank uit.

In een gerechtelijke expertise zijn verschillende partijen betrokken:

  • de eisende partij
  • advocaat van de eisende partij
  • de tegenpartij
  • advocaat van de tegenpartij
  • de gerechtsdeskundige
  • in sommige gevallen een technisch raadsman van de partij(en)

 

In gerechtelijke dossiers waar ik geen mandaat heb, wordt soms beroep gedaan op mij door één van de partijen of diens advocaat.  Ze schakelen me in als technisch raadsman om het dossier van hun cliënt mee te verdedigen op technisch vlak en hen te ondersteunen bij de conclusies en het verweer.

Wat met de kosten van de gerechtelijke expertise?

De kosten van een gerechtelijk geschil kunnen aanzienlijk oplopen en de procedure kan geruime tijd aanslepen.

Kunnen wij je helpen als technisch raadsman in een gerechtelijke geschil?

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Begin 2017 kochten we een penthouse, sleutel op de deur. Al vlug werd duidelijk dat we te maken hadden met een malafide promotor. Constructie werd eenzijdig gewijzigd, voorwaarden van de bouwvergunning werden niet gerespecteerd… heel veel slapeloze nachten. Rechtszaken.
We hebben aanvankelijk een beroep gedaan op dhr. Hans Van den Broeck voor de voorlopige oplevering, later om ons bij te staan voor de rechtbank. Er werd een gerechtsdeskundige aangesteld. Hans heeft dan heel wat zaken weten te weerleggen. We hebben meerdere malen een beroep gedaan op Hans… met resultaat! Is zeer goed op de hoogte van bouwgebreken, stabiliteit, (wettelijke) normen. En neen, niet te duur als je weet dat hij blijft doorvechten om zijn cliënten bij te staan en te verdedigen! In dezelfde situatie, zouden we ZEKER terug een beroep doen op Hans.

Ludo
error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon