desktop

tablet & mobile

Concentreer je op je kernactiviteiten en laat je bijstaan door een specialist

Bouwtechnische ondersteuning aan professionele organisaties

Syndici: door de toenemende complexiteit dient de moderne syndicus polyvalent te zijn en een waaier van diensten aan te bieden. Echter beschikken ze vaak niet over voldoende expertise om het bouwtechnische aspect van de gebouwen in beheer waar te nemen. Adexcon kan de syndicus bijstaan zowel tijdens als ná de voorlopige oplevering van de algemene delen.

Advocaten: technische ondersteuning in de afwikkeling van een juridisch dossier. Een onmiskenbare hulp voor het opstellen van conclusies en verweer.

Waarom ondersteuning aan professionele organisaties?

  • syndici bieden een waaier aan diensten aan:  zowel administratieve, bouwtechnische als juridische kennis, maar ontbreekt vaak het bouwkundig luik
  • syndici hebben verschillende belangen te dienen en hebben daarom nood aan een onafhankelijk bouwexpert
  • advocaten hebben veel juridische kennis, maar hebben nood aan gespecialiseerde, bouwtechnische kennis
  • een bouwkundig expert biedt aan advocaten ondersteuning op bouwtechnisch vlak, om hun verweer kracht bij te zetten en conclusies uit te wisselen

Syndici

Door de toenemende complexiteit dient de moderne syndicus polyvalent te zijn en een waaier van diensten aan te bieden.

Echter beschikt de syndicus vaak niet over voldoende expertise om complexe bouwtechnische aspecten van de gebouwen in beheer waar te nemen.

Ingeval van vochtschade, scheuren of andere bouwgebreken in één van de gebouwen in  beheer, dan helpen wij de syndicus te ontzorgen.

Het is daarnaast ook aanbevolen voor syndici om bijstand te bekomen voor de voorlopige oplevering van de algemene delen van vastgoed.

Je kent vast het probleem! De syndicus wordt door de aannemer voorgedragen op de eerste eigenaarsvergadering waarbij een grote kans bestaat dat hij door de VME aangesteld zal worden.

Enige tijd later vindt de oplevering van de algemene delen plaats, waarbij de aannemer er belang bij heeft om binnen een minimaal tijdsbestek op te leveren. De syndicus zit echter met een belangenconflict en heeft doorgaans onvoldoende bouwtechnische kennis. Hij dient enerzijds met kritische blik de belangen van de VME te behartigen, maar anderzijds wil hij de relatie met deze aannemer niet in het gedrang brengen aangezien hij in de toekomst met nieuwe projecten wil samenwerken.

Door het inschakelen van een onafhankelijke bouwexpert kan de syndicus geen partijdigheid worden verweten.  Alle zichtbare bouwgebreken die vastgesteld worden tijdens de voorlopige oplevering van de algemene delen gebeuren door een neutraal en onafhankelijke partij.

Wat is de meerwaarde van Adexcon?

Advocaten

Wij bieden technische ondersteuning aan advocaten in de afwikkeling van een juridisch dossier. Indien gewenst, kunnen wij een deskundig verslag opstellen van onze bevindingen ter plaatse of van de ontvangen informatie of stukkenbundels. Gezien onze ruime ervaring komen wij snel tot een identificatie van het probleem en suggereren eventuele mogelijke oplossingen. 

Tevens kunnen advocaten ter voorbereiding van een juridisch geschil beroep doen op onze diensten om de haalbaarheid af te toetsen of om alternatieven tot compromis voor te stellen.

We kunnen ook tussenkomen om te bemiddelen tussen aannemer, architect en eigenaar of trachten een minnelijke schikking te verwezenlijken.

Wat is de meerwaarde van Adexcon?

Wens je professionele ondersteuning?

Wil je ook het vertrouwen winnen van de VME? Wil je een degelijke oplossing bieden voor de bouwgebreken in de algemene delen en jezelf hiervan ontzorgen?

Of ben je op zoek naar technische bijstand in een juridisch geschil?

Adexcon helpt je met raad en daad!

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Beroep gedaan op Adexcon voor een voorlopige oplevering: desondanks korte tijdspanne tussen goedkeuring en uitvoering offerte (<24u) was Hans zeer goed voorbereid, werd alles grondig nagekeken en met een deskundige uitleg alles verduidelijkt indien nodig.

Geneviève

Door de vakkundigheid en technische kennis van Hans, werden alle zichtbare en zelfs onzichtbare gebreken met toekomstige gevolgen opgemerkt tijdens de voorlopige oplevering. Aanrader voor bouwtechnische bijstand!

Anthony
error: Content is protected !!