Tarieven

Goed advies betaalt zichzelf terug

Alles is afhankelijk van de complexiteit en omvang van de opdracht, alsook van de beschikbaarheid van nuttige informatie. De tarieven variëren al naargelang de complexiteit.

De uren zullen in regie worden aangerekend vanaf aankomst op de werf tot vertrek op de werf.  Voor de kosten van het vervoer wordt een verplaatsingskost aangerekend per kilometer.  De uren voor opmaak van een expertiseverslag worden eveneens in regie aangerekend aan hetzelfde tarief als het bezoek ter plaatse.

Ter indicatie:
Voor de voorlopige oplevering van een appartement moet je uitgaan van een gemiddelde van 2 uur technische bijstand, wat een relatieve kleine investering is ten opzichte van de totale investering in uw droomwoning. Kortom, onze bijstand verdient zichzelf snel terug, vermits wij gebreken identificeren die u als particulier wellicht nooit opmerkt en die u mogelijks later zullen frustreren of extra geld zullen kosten. Wij zorgen ervoor dat u, mits een minimale kost, met een gerust gevoel uw nieuwe woonst in ontvangst kan nemen.

Voor een bouwkundige expertise is het van belang dat u het probleem zo duidelijk mogelijk tracht te omschrijven om de expertisekosten te reduceren. Tracht zo bondig en overzichtelijk mogelijk te zijn in uw uitleg en indien mogelijk te documenteren met foto’s of ander bewijsmateriaal. Leg uit welke stappen u reeds ondernomen hebt en zet de feiten zo goed mogelijk uiteen.

In navolging van een bouwkundige expertise kunnen wij u ook bijstaan in de bemiddeling of ingebrekestelling van uw aannemer/architect of derde partij. Wij kunnen tevens de coördinatie van de herstellingswerken of aanpassingswerken ondersteunen en erop toezien dat alle betrokken partijen hun afspraken nakomen totdat het probleem volledig opgelost is. Indien gewenst, kunnen wij, middels instructies en stappenplan, bepaalde zaken aan u delegeren, zodat onze interventiekosten beperkt kunnen blijven.

Bouwgebrek-bouwgeschil-bouwadvies