desktop

tablet & mobile

Wil je bouwgebreken laten vaststellen of heb je te maken met een bouwgeschil?

Eenzijdige expertise

Bij een éénzijdige expertise komen wij ter plaatse om de bouwgebreken of bouwfouten vast te stellen.

Aansluitend kunnen we een expertiseverslag opstellen of suggesties tot een oplossing formuleren.

Of we kunnen voorstellen om je aannemer uit te nodigen en samen met hem de gebreken overlopen en een oplossing uit te werken.

Waarom een éénzijdige expertise?

  • voorafgaand aan de ingebrekestelling heb je een verslag nodig van een onafhankelijk bouwexpert
  • uitgebreid gemotiveerd en gedocumenteerd expertiseverslag, met vaststelling bouwgebreken, bouwfouten, bouwproblemen, bouwschade
  • gestaafd met normen, toleranties en aanvullend advies
  • instrument en eerste stap om de aannemer in gebreke te stellen
  • verhoogde kans dat je klachten ernstig worden genomen door tussenkomst van bouwexpert
  • verhoogde impact omdat de aannemer zich bewust is dat de waarnemingen gebaseerd zijn op vaststellingen door een professional
  • bewijsstuk in een eventueel later juridisch geschil

Het verloop van de
eenzijdige
expertise

Wat is de meerwaarde van Adexcon?

Als je te maken hebt met bouwgeschillen, bouwgebreken, bouwfouten of afwerkingsproblemen, heb je vaak zelf onvoldoende  kennis van de materie.

Je kan ook twijfels hebben over de correcte aanpak of uitvoering door de aannemer. Je vreest dat je opmerkingen  onder de tafel worden geveegd of geminimaliseerd, terwijl je zelf geen verweer hebt.

Dan is het raadzaam om je te laten bijstaan door een ervaren, onafhankelijk bouwkundig expert als Adexcon, om je belangen te verdedigen. Wij gaan op zoek naar de oorzaak en gaan na of de voorgestelde oplossing de kern van het probleem aanpakt.

Zelfs al is de aannemer onbewust en ter goeder trouw, vaak ontbreekt hem ook gespecialiseerde bouwkundige expertise om het probleem grondig te onderzoeken, evalueren en op te lossen. Wij behandelen je vraag ten gronde. Door onze jarenlange ervaring komen wij snel tot een analyse van de bouwgebreken en bouwfouten en formuleren langetermijn oplossingen.

In vele gevallen volstaat de éénzijdige expertise om de aannemer te doen inzien dat hij fouten heeft begaan.  Deze zal dan overgaan tot remediëring van het bouwgebrek.

Het komt voor dat de aannemer zich niet bewust is van zijn fout of een tunnelvisie heeft, waardoor hij zijn fout niet erkent.

In dergelijke gevallen, gaan wij verder dan sommige concurrenten. Wij brengen dan de partij(en) samen tijdens een tegensprekelijke expertise om ze op de gebreken en hun verantwoordelijkheden te wijzen en erop toe te zien dat de aannemer het probleem correct en definitief aanpakt.

Tijdens deze samenkomst zullen wij je belangen verdedigen.  De afspraken gemaakt tijdens de minnelijke tegensprekelijke expertise tussen partijen worden best schriftelijk vastgelegd.

In bepaalde gevallen kunnen deze worden vastgelegd in een dading. Voor het opstellen en afsluiten van een dading is het aangewezen om voor het juridisch luik beroep te doen op een advocaat. Wij kunnen jou of je advocaat hierin wél bijstaan betreffende het technische luik ervan. Op vraag van de klant kunnen wij de gegevens van een zeer gespecialiseerd bouwrecht advocatenkantoor kan doorgeven waar we al goede resultaten van hebben gezien.

In uitzonderlijke gevallen waarbij uit de bouwexpertise blijkt dat je weinig of geen kansen hebt om je gelijk te halen of indien de bouwgebreken niet meer kunnen worden verholpen, kan een minnelijke schikking of compensatie dé beste oplossing zijn. We zullen je desgevallend correct adviseren en hierin bemiddelen.

Wanneer de 10 jarige aansprakelijkheid verlopen is of je aannemer intussen failliet is, kunnen wij oplossingen of alternatieven aanreiken om de bouwgebreken toch op de meest efficiënte en voordeligste wijze op te lossen.

Tenslotte kunnen we een eindcontrole doen of de problemen en bouwgebreken correct zijn opgelost volgens afspraak.

De éénzijdige expertise is niet bindend, maar kan wél gebruikt worden in een juridisch geschil

We merken hierbij op dat een éénzijdige expertise niet tegensprekelijk en dus niet bindend is, aangezien deze niet gebeurt in aanwezigheid van alle partijen.

In vele gevallen volstaat echter een verslag van een éénzijdige expertise om de tegenpartij te doen bewegen.

Wens je een tegensprekelijke expertise?

Resulteert de ingebrekestelling en het expertiseverslag niet in een reactie of volwaardige oplossing, dan kan je ons inschakelen voor een tegensprekelijke expertise.

We zullen in aanwezigheid van alle partijen de vaststellingen doen en tot een minnelijke oplossing trachten te komen.

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Nadat mijn ruwbouw klaar was in 2019 .
Ben ik opzoek gegaan naar iemand die me raad kon geven ivm bouwgebreken en eventuele oplossingen . Zo ben ik terecht gekomen bij Hans .
Een zeer aangename man die weet waar hij over spreekt .
Zijn expertise is van goud waard en brengt het zeer makkelijk over naar je zodat je het begrijpt ook al versta je niks van bouw . Dus zeker een aanwinst om je bij te staan !!!

Mohamed

Hans heeft ons super goed geholpen!

Hij heeft ons daarbij ook goed advies gegeven en de rondgang was ook top!

Ik zou hem aan iedereen aanraden. Hans en zijn vrouw leveren top werk, snel geholpen en ook het verslag was enorm snel gemaakt door jullie. Wij zijn enorm blij dat we jullie gecontacteerd hebben. We zijn hiermee enorm goed geholpen !

Dank daarvoor!

Katrien
error: Content is protected !!