desktop

tablet & mobile

Als je een expertise wenst met alle betrokken partijen

Tegensprekelijke expertise

Een tegensprekelijke expertise is een onderzoek van bouwgebreken, bouwfouten of bouwschade op vraag van één of meerdere partijen (aannemer, architect, tegenexpert…).

Op basis van objectieve criteria worden de vaststellingen gedaan in aanwezigheid van alle partijen en de oorzaak en verantwoordelijkheden besproken. Afspraken tot herstel of remediëring worden gemaakt en doorgaans vastgelegd in een geschrift of verslag.

Dit gebeurt met het oog op de definitieve afwikkeling van een bouwgeschil of bouwschade. D.m.v. een tegensprekelijke expertise kan men vaak een plan van aanpak uitwerken of een minnelijke schikking treffen en verdere juridische kosten vermijden.

Waarom een tegensprekelijke expertise?

  • de aannemer beweegt of reageert niet op je opmerkingen of komt zelfs niet meer opdagen
  • het bouwconflict ontaardt in een uitzichtloze zaak; iedere partij houdt halsstarrig vast aan zijn eigen standpunt (tunnelvisie)
  • de aannemer of tegenpartij heeft zelf onvoldoende gespecialiseerde kennis om een oplossing of oorzaak van het probleem aan te reiken
  • je hebt het gevoel dat je aannemer niet altijd eerlijk is en bepaalde zaken afwimpelt als zijnde ‘niet haalbaar’, terwijl dit enkel om zijn eigen financieel voordeel draait
  • de ingebrekestelling, vergezeld van het éénzijdig expertiseverslag, levert niet het gewenste resultaat op
  • je hebt nood aan een rechterhand om je belangen op bouwtechnisch vlak te verdedigen zodat je de kwaliteit krijgt waarvoor je de aannemer betaald hebt
  • je hebt een gerechtelijk geschil lopen maar jouw advocaat adviseert je om een technisch raadsman in te schakelen die je belangen op bouwkundig vlak verdedigt

Het verloop van de tegensprekelijke expertise

Wat is de meerwaarde van Adexcon?

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring (> 30 jaar) beschikken wij over een zeer uitgebreide kennis. Dankzij onze strategische en diplomatische aanpak weten wij de partijen terug on speaking-terms te krijgen.

Wij treden nooit aanvallend of beledigend op, maar ijveren er steeds op een rustige, doch zelfzekere en weldoordachte manier voor, zodat je toch de kwaliteit en afwerking krijgt, waarvoor je betaald hebt. Meer nog, we proberen, waar mogelijk, om de aannemer te adviseren, te begeleiden en coachen in de zoektocht naar een oplossing.

Adexcon bemiddelt en zorgt dat ieder zijn verantwoordelijkheden opneemt en stuurt het gesprek tijdens de tegensprekelijke expertise in de juiste richting.

Tenslotte bieden we ook bijstand als technisch raadsman in een gerechtelijk geschil. We ondersteunen je advocaat in het uitwisselen van conclusies en zijn verweer.

Wat is een dading?

Een dading is een schriftelijke overeenkomst waarbij de partijen in onderling akkoord de punten uiteenzetten waarover het bouwgeschil handelt en hierover uitdrukkelijk overeenkomen op welke wijze de gebreken of grieven worden opgelost. Eventuele financiële of materiële tegemoetkomingen worden eveneens schriftelijk vastgelegd. Na ondertekening van de dading door alle betrokken partijen geldt dit als onherroepelijk en definitief.

Voor het opstellen en afsluiten van een dading is het aangewezen om voor het juridisch luik beroep te doen op een advocaat. Wij kunnen jou of je advocaat hierin wél bijstaan betreffende het technische luik ervan. Op vraag van de klant kunnen wij de gegevens van een zeer gespecialiseerd bouwrecht advocatenkantoor kan doorgeven waar we al goede resultaten van hebben gezien.

Als er geen minnelijke schikking volgt?

Komt men in de tegensprekelijke expertise niet tot een minnelijke schikking, dan rest alleen nog de gerechtelijke expertise. De eisende partij zal dan naar de rechtbank stappen. De rechtbank zal doorgaans beroep doen op een gerechtsdeskundige en hem de opdracht (=mandaat) geven om het technische luik van de zaak te onderzoeken en zijn bevindingen neer te schrijven in een eindverslag.

De kracht van een tegensprekelijke Expertise

Een éénzijdig expertiseverslag is een waardevol geschrift in een later juridisch geschil en zal deel uitmaken van het stukkenbundel.

Echter afspraken gemaakt tijdens een tegensprekelijke expertise, die schriftelijk worden vastgelegd, hebben véél meer slagkracht.

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Naar aanleiding van een ernstig vochtprobleem aan onze nieuwbouwwoning kwamen wij na een wanhopig zoektocht online terecht op de site van ADEXCON. Eindelijk vonden wij duidelijke antwoorden en advies dat voor onze situatie gemaakt leek. Ondanks het feit onze woning in een totaal andere provincie gelegen is besloten wij om met deze firma in zee te gaan. Een beslissing die ons achteraf bekeken hoegenaamd geen windeieren heeft gelegd.

De zaakvoerder Hans Van den Broeck is een zeer aangenaam en warm persoon en onmiddellijk voel je aan dat hij weet waarover hij spreekt. Deze expertise straalt hij dan ook uit bij zijn interventies waardoor je een stuk sterker in je schoenen staat t.o.v. je aannemer. Als je er als leek alleen zou staan spreken ze je toch zo onder tafel.

Daarbovenop zijn er dankzij de tussenkomst van de firma Adexcon ook nog enkele andere (noemenswaardige)mankementen aan het licht gekomen die wij zelf anders nooit zouden hebben opgemerkt, en waarvan we achteraf zonder enige twijfel de rotte vruchten zouden hebben mogen plukken. Ondertussen zijn er al meerdere problemen rechtgezet door de aannemer en zijn we na bemiddeling tot een oplossing gekomen.

Een GOUDEN RAAD aan iedereen die wil/gaat bouwen: “laat u bijstaan door iemand met kennis terzake, zeker bij de voorlopige en definitieve oplevering”. Het is een kost die u op het einde van de rit veel zal besparen. Bij Hans ben je alvast aan een zeer goed adres.

Hans, bedankt!

Koen

Adexcon krijgt van mij 5 Michelin sterren!!! Dankzij Pascale en Hans van Adexcon werd een grote betwisting met een expert van de tegenpartij (die de schade veroorzaakten) in mijn dossier correct afgehandeld! Hans bezit een grote dossierkennis, heeft ontzettend veel ervaring en hanteert een rustige, correcte aanpak. Zowel de betrokkenheid van Pascale en Hans was zéér groot! Jullie vormen een top team! Bedankt voor jullie opvolging, zéér goede service en kwaliteit!!!

Sonja
error: Content is protected !!