desktop

tablet & mobile

Als je een expertise wenst met alle betrokken partijen

Tegensprekelijke expertise

Een tegensprekelijke expertise is een onderzoek van bouwgebreken, bouwfouten of bouwschade op vraag van één of meerdere partijen (aannemer, architect, tegenexpert…).

Op basis van objectieve criteria worden de vaststellingen gedaan in aanwezigheid van alle partijen en de oorzaak en verantwoordelijkheden besproken. Afspraken tot herstel of remediëring worden gemaakt en doorgaans vastgelegd in een geschrift of verslag.

Dit gebeurt met het oog op de definitieve afwikkeling van een bouwgeschil of bouwschade. D.m.v. een tegensprekelijke expertise kan men vaak een plan van aanpak uitwerken of een minnelijke schikking treffen en verdere juridische kosten vermijden.

Waarom een tegensprekelijke expertise?

  • de aannemer beweegt of reageert niet op je opmerkingen of komt zelfs niet meer opdagen
  • het bouwconflict ontaardt in een uitzichtloze zaak; iedere partij houdt halsstarrig vast aan zijn eigen standpunt (tunnelvisie)
  • de aannemer of tegenpartij heeft zelf onvoldoende gespecialiseerde kennis om een oplossing of oorzaak van het probleem aan te reiken
  • je hebt het gevoel dat je aannemer niet altijd eerlijk is en bepaalde zaken afwimpelt als zijnde ‘niet haalbaar’, terwijl dit enkel om zijn eigen financieel voordeel draait
  • de ingebrekestelling, vergezeld van het éénzijdig expertiseverslag, levert niet het gewenste resultaat op
  • je hebt nood aan een rechterhand om je belangen op bouwtechnisch vlak te verdedigen zodat je de kwaliteit krijgt waarvoor je de aannemer betaald hebt
  • je hebt een gerechtelijk geschil lopen maar jouw advocaat adviseert je om een technisch raadsman in te schakelen die je belangen op bouwkundig vlak verdedigt

Het verloop van de tegensprekelijke expertise

Wat is de meerwaarde van Adexcon?

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring (> 30 jaar) beschikken wij over een zeer uitgebreide kennis. Dankzij onze strategische en diplomatische aanpak weten wij de partijen terug on speaking-terms te krijgen.

Wij treden nooit aanvallend of beledigend op, maar ijveren er steeds op een rustige, doch zelfzekere en weldoordachte manier voor, zodat je toch de kwaliteit en afwerking krijgt, waarvoor je betaald hebt. Meer nog, we proberen, waar mogelijk, om de aannemer te adviseren, te begeleiden en coachen in de zoektocht naar een oplossing.

Adexcon bemiddelt en zorgt dat ieder zijn verantwoordelijkheden opneemt en stuurt het gesprek tijdens de tegensprekelijke expertise in de juiste richting.

Tenslotte bieden we ook bijstand als technisch raadsman in een gerechtelijk geschil. We ondersteunen je advocaat in het uitwisselen van conclusies en zijn verweer.

Wat is een dading?

Een dading is een schriftelijke overeenkomst waarbij de partijen in onderling akkoord de punten uiteenzetten waarover het bouwgeschil handelt en hierover uitdrukkelijk overeenkomen op welke wijze de gebreken of grieven worden opgelost. Eventuele financiële of materiële tegemoetkomingen worden eveneens schriftelijk vastgelegd. Na ondertekening van de dading door alle betrokken partijen geldt dit als onherroepelijk en definitief.

Voor het opstellen en afsluiten van een dading is het aangewezen om voor het juridisch luik beroep te doen op een advocaat. Wij kunnen jou of je advocaat hierin wél bijstaan betreffende het technische luik ervan. Op vraag van de klant kunnen wij de gegevens van een zeer gespecialiseerd bouwrecht advocatenkantoor kan doorgeven waar we al goede resultaten van hebben gezien.

Als er geen minnelijke schikking volgt?

Komt men in de tegensprekelijke expertise niet tot een minnelijke schikking, dan rest alleen nog de gerechtelijke expertise. De eisende partij zal dan naar de rechtbank stappen. De rechtbank zal doorgaans beroep doen op een gerechtsdeskundige en hem de opdracht (=mandaat) geven om het technische luik van de zaak te onderzoeken en zijn bevindingen neer te schrijven in een eindverslag.

De kracht van een tegensprekelijke Expertise

Een éénzijdig expertiseverslag is een waardevol geschrift in een later juridisch geschil en zal deel uitmaken van het stukkenbundel.

Echter afspraken gemaakt tijdens een tegensprekelijke expertise, die schriftelijk worden vastgelegd, hebben véél meer slagkracht.

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Begin 2017 kochten we een penthouse, sleutel op de deur. Al vlug werd duidelijk dat we te maken hadden met een malafide promotor. Constructie werd eenzijdig gewijzigd, voorwaarden van de bouwvergunning werden niet gerespecteerd… heel veel slapeloze nachten. Rechtszaken.
We hebben aanvankelijk een beroep gedaan op dhr. Hans Van den Broeck voor de voorlopige oplevering, later om ons bij te staan voor de rechtbank. Er werd een gerechtsdeskundige aangesteld. Hans heeft dan heel wat zaken weten te weerleggen. We hebben meerdere malen een beroep gedaan op Hans… met resultaat! Is zeer goed op de hoogte van bouwgebreken, stabiliteit, (wettelijke) normen. En neen, niet te duur als je weet dat hij blijft doorvechten om zijn cliënten bij te staan en te verdedigen! In dezelfde situatie, zouden we ZEKER terug een beroep doen op Hans.

Ludo

We zijn zeer tevreden met jullie professionele aanpak en hulp tijdens onze verbouwing. Toen de aannemer grote fouten maakte en hij niet meer wenste te communiceren met de architecte, konden we rekenen op jullie expertise. Na een duidelijk verslag met foto’s en degelijke technische ondersteuning kon er duidelijk aangetoond worden bij wie de fout lag. Dankzij jullie kennis en aanpak konden we eindelijk tot een oplossing over gaan!
Een aanrader, anders zaten we hier misschien nog met een vete die niet opgelost raakte.
Bedankt!

Lindsay
error: Content is protected !!