Voorafgaandelijk en tussentijds bouwadvies

Bezin eer je begint

Heb je de eerste stappen gezet om een eigen woonst te (ver)bouwen of laten (ver)bouwen? Bekruipt je de stress nu al omdat je niet weet waar te beginnen en waar je moet op letten? Of heb je zelf helemaal geen tijd om het bouwproces ten volle op te volgen?

De meeste mensen hebben totaal geen besef wat hen te wachten staat. Vol goede moed en vertrouwen vatten ze hun plannen aan. Ze rekenen op de kennis en vakkundigheid van hun aannemer en architect. Echter worden mensen maar al te vaak de dupe van meerwerken, vertragingen tijdens de uitvoering, krijgen niet de afwerking waarvoor ze duur betaald hebben of zitten opgescheept met bouwproblemen achteraf.

Daarom raad ik iedereen met weinig expertise aan, om deze valkuilen te vermijden en een bouwcoach of bouwadviseur in te schakelen. Hij zal je met de nodige vakbekwaamheid en onafhankelijkheid begeleiden gedurende gans het bouwproces, zodat bouwen een feest wordt in plaats van een stressmoment. Hij zal uw rechten behartigen en voor uw belangen opkomen. Ook voor mensen met een druk bezette baan of agenda kan een bouwcoach het grootste deel van uw bouwzorgen op zich nemen.

Voor welke gevallen kan een bouwcoach of bouwadviseur worden ingeschakeld?

 • Bij een nieuwbouw
 • Bij de aankoop van een bestaand pand en eventueel de daaropvolgende verbouwing
 • Bij de verbouwing van een bestaande woonst
Adexcon - voorafgaandelijke bouwadvies

In welke fase kan een bouwcoach of bouwadviseur worden ingeschakeld?

De ontwerpfase

Beter voorkomen dan genezen!

Iedere Belg droomt ervan om een eigendom te hebben. Wij verstrekken voorafgaandelijk bouwadvies vóór ondertekening van jouw contract voor nieuwbouw of renovatie. Wij doen een bouwtechnische keuring van je project, waardoor tekortkomingen aan de bouwplannen van de architect of verbeteringen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en geremedieerd. Voorafgaandelijk bouwadvies verdient zichzelf terug doordat in deze fase aanpassingen of alternatieven nog mogelijk zijn.

Door te anticiperen en door voorstudie kunnen meerwerken voorafgaandelijk onderhandeld worden en kunnen kosten beperkt worden:

Wat kunnen wij voor je doen?

 • voorafgaandelijk bouwadvies
 • uitgebreide analyse van het lastenboek, plannen, contractuele documenten en eventuele suggesties tot verbetering
 • overeenstemming met wettelijke normen, kwaliteit en vereisten
 • optimalisering van uw project
 • aankoop doordacht en goed voorbereid
 • advies omtrent de valkuilen
 • bijstand op technisch vlak en ruimtelijk inzicht
 • verduidelijking termen vakjargon

Welke bouwadviezen kan je verwachten?

 • Wij kunnen optreden als volwaardige gesprekspartner in je bouwproject
 • Wij kunnen bemiddelen tussen jou, je architect en aannemer om je belangen te verdedigen

De voordelen

 • Vermijden van bouwfouten en bouwgebreken achteraf – geen nare verrassingen
 • Juiste prijsopgave door aannemers omwille van finaal bouwplan
 • Geen vertragingen tijdens de uitvoering
 • Vermijden van eventuele dubbele hypotheeklasten wegens vertraging van de werken
 • Vermijden van meerwerken/meerkosten
 • Optimalisatie van het bouwplan
 • Tips aangaande materiaalkeuze – voordelen en nadelen
 • Zekerheid van juiste uitvoering en aanpak
 • Gerust gevoel
 • Meer ruimte in uw agenda

De screening van het bouwplan kan zowel voor nieuwbouw als bij verbouwing. Bij verbouwing kan de complexiteit de inschakeling van een bouwcoach onontbeerlijk maken. Er moet dan met allerhande factoren worden rekening gehouden, zodat een goede planning en organisatie nodig zijn.

Bedankt voor het constructief technisch advies voor onze verbouwplannen op de beurs Wonen in Mechelen. Ons gesprek was zeer leerrijk en tof dat we met onze vragen terecht konden bij Adexcon voor je deskundig advies. Echte aanrader voor verbouwers die technische hulp kunnen gebruiken!

Frederic

De uitvoeringsfase

Wij nemen het voor je op!

Tijdens de uitvoering van de bouwwerken brengen wij, indien gewenst, op regelmatige tijdstippen een bezoek op de bouwwerf. Wij controleren of alles wordt uitgevoerd volgens planning en afspraak en met correct vakmanschap. Uitvoeringsfouten worden geïdentificeerd en geremedieerd.

Doe je geen beroep op ons als bouwcoach van bij de start, maar ondervind je tijdens de werken problemen met je aannemer, ook dan kunnen wij tussenkomen om je grieven te toetsen op haalbaarheid, te bemiddelen, je rechten te verdedigen en tenslotte remediërende acties op touw zetten, zodat het bouwproces kan worden verder gezet. Indien nodig kunnen wij alternatieven naar voren brengen om het probleem op te lossen.

Ook voor mensen die verbouwen, kunnen wij tijdens de uitvoeringsfase werfbezoeken inplannen, bijsturen en coachen. Je kan beroep doen op ons voor enkelvoudig bouwadvies. Of wij kunnen je verbouwing coachen van A tot Z , waarbij we een plan van aanpak uitwerken en aansturen.

De voordelen

 • Je hoeft jezelf nergens zorgen om te maken
 • Je kan met een gerust gevoel uitkijken naar je toekomstige droomwoning
 • Wij zijn op de hoogte van de normen en toleranties
 • Wij behartigen en verdedigen je belangen
 • Wij bemiddelen tussen jezelf, je aannemer en architect
 • Jouw aannemer zal alerter zijn afspraken, afwerking en kwaliteit nakomen als hij weet dat je een bouwcoach onder de arm neemt
 • Wij verlenen service op maat volgens ieders wens en budget
 • Meer ruimte in je agenda
 • Geen bindende contracten
voorafgaandelijk bouwadvies