desktop

tablet & mobile

Bezin eer ge begint!

Voorafgaandelijk en tussentijds bouwadvies

Heb je de eerste stappen gezet om een eigen woonst te (ver)bouwen of laten (ver)bouwen? Bekruipt je de stress nu al omdat je niet weet waar te beginnen en waar je moet op letten? Of heb je nood aan een tussentijdse controle van de uitgevoerde werken?

Weet dat een bouwcoach of bouwadviseur zowel kan worden ingeschakeld: 

Waarom voorafgaandelijk en/of tussentijds bouwadvies?

  • preventief fouten identificeren in het bouwplan en wijzen op cruciale uitvoeringsaspecten
  • optimalisaties en functionele verbeteringen
  • overeenstemming met normen en toleranties
  • beoordelen van al dan niet rechtmatig aangerekende meerwerken
  • valkuilen vermijden
  • je met de nodige vakbekwaamheid en onafhankelijkheid ondersteunen gedurende gans het bouwproces, zodat bouwen een feest wordt in plaats van een stressmoment
  • je rechten behartigen en voor je belangen opkomen
  • ervoor zorgen dat je de kwaliteit en afwerking krijgt waarvoor je de aannemer betaalt
  • je ontzorgen en geruststellen

 

De meeste mensen hebben totaal geen besef wat hen te wachten staat.  Vol goede moed en vertrouwen vatten ze hun plannen aan. Ze rekenen op de kennis en vakkundigheid van hun aannemer en de steun van hun architect.

Echter worden mensen maar al te vaak de dupe van meerwerken, vertragingen tijdens de uitvoering, krijgen niet de afwerking waarvoor ze betaald hebben of zitten opgescheept met bouwproblemen achteraf.

Iedereen met weinig expertise raden we aan om een bouwadviseur of bouwcoach in te schakelen.

Adexcon helpt je graag ontzorgen en staat je met raad en daad bij.

In welke fase kan een bouwcoach of bouwadviseur worden ingeschakeld?

Bezin eer ge begint!

De ontwerpfase

Iedere Belg droomt ervan om een eigendom te hebben. Wij verstrekken voorafgaandelijk bouwadvies vóór ondertekening van je contract voor nieuwbouw of renovatie.

Wij doen een bouwtechnische keuring van je ontwerpproject, waardoor tekortkomingen aan de bouwplannen van de architect of verbeteringen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en geremedieerd. Wij bekijken je project vanuit een andere invalshoek dan een architect, met vooral aandacht voor het functionele.

Voorafgaandelijk bouwadvies verdient zichzelf terug doordat in deze fase aanpassingen of alternatieven nog mogelijk zijn. Hierdoor kunnen extra kosten voor aanpassing in een latere fase worden voorkomen.

Door te anticiperen en door voorstudie kunnen meerwerken voorafgaandelijk onderhandeld worden en kunnen kosten beperkt worden:

Verloop van het voorafgaandelijk bouwadvies

Welke bouwadviezen kan je verwachten?

Wat is de meerwaarde van Adexcon?

Wij nemen het voor je op!

De uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering van de bouwwerken brengen wij, indien gewenst, op cruciale tijdstippen een bezoek op de bouwwerf. Wij controleren of alles wordt uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap. Uitvoeringsfouten worden geïdentificeerd en we kunnen voorstellen tot remediëring uitwerken.

Doe je geen beroep op ons als bouwcoach van bij de start, maar ondervind je tijdens de werken problemen met je aannemer, ook dan kunnen wij tussenkomen om je grieven te toetsen op haalbaarheid, te bemiddelen en je rechten te verdedigen. Indien nodig kunnen wij alternatieven naar voren brengen om het probleem op te lossen.

Ook voor mensen die verbouwen, kunnen wij tijdens de uitvoeringsfase werfbezoeken inplannen, bijsturen en bouwadvies verstrekken.

Verloop
tussentijds
bouwadvies

Wat is de meerwaarde van Adexcon?

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Heel goede ervaring. Professioneel en betrouwbaar! Ik ben tevreden.

Grigorenko

Bedankt voor het constructief technisch advies voor onze verbouwplannen op de beurs Wonen in Mechelen. Ons gesprek was zeer leerrijk en tof dat we met onze vragen terecht konden bij Adexcon voor je deskundig advies. Echte aanrader voor verbouwers die technische hulp kunnen gebruiken!

Frederic
error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon