Onze aanpak

Oplossingsgericht, kostenbesparend en efficiënt

U kan vertrouwen op onze jarenlange ervaring op bouwtechnisch vlak

Expertise

Bij bouwschade of een bouwdelict kan de klant kosten besparen door zoveel mogelijk nuttige informatie te verschaffen en de situatie zo goed mogelijk uiteen te zetten, eventueel gestaafd met foto’s, bouwplannen of schetsen zodat het probleem kan worden geplaatst in zijn context.  Daarna zullen wij, afhankelijk van de noodzakelijkheid,  ter plaatse komen om het probleem te onderzoeken.  Hiervan zal de klant een verslag bekomen, waarin de vaststellingen en de bevindingen van de bouwschade worden opgenomen, alsook advies inzake mogelijke oplossingen.

Bouwadvies

Het bouwadvies kan zowel mondeling als schriftelijk zijn.   Wij trachten steeds de klant persoonlijk te begeleiden en nemen uw project kritisch onder de loep.  Door onze professionele aanpak en jarenlange ervaring kan u erop vertrouwen dat uw project in goede handen is.  U kan met een gerust gevoel genieten van  uw once-in-a-lifetime ervaring.

Bouwgebrek-bouwgeschil-bouwadvies