desktop

tablet & mobile

Deskundig inzicht bij het opsporen van lekken, scheuren, ...

Bouwexpert

Voor ons, Belgen, is ons huis een plek waar we tot rust willen komen en genieten van onze woonst.

We willen er samen met ons gezin heerlijk genieten van een zorgeloze vrije tijd. Echter is dat niet steeds het geval en kan een huis een grote ergernis worden omdat er bepaalde bouwgebreken kunnen optreden die het genot ervan kunnen bederven. Denk maar aan vochtproblemen, scheuren, stabiliteitsproblemen, afwerkingsproblemen, tocht enz.

Je kan ook reeds tijdens de bouwfase problemen ondervinden of twijfels hebben over de correcte uitvoering.

Verschillende partijen kunnen mede aansprakelijk zijn voor bouwgebreken, bouwfouten of bouwschade

Zichtbare versus verborgen gebreken

Het is en blijft een grijze zone en er is geen wettelijke definitie.

Doorgaans mogen we ervan uitgaan dat een zichtbaar gebrek, een gebrek is dat door een normaal oplettende koper bij de bezichtiging van de woonst had kunnen worden geconstateerd.

Vooraleer we spreken van een verborgen gebrek, moet het voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • moet effectief verborgen (onzichtbaar) en aanwezig zijn tijdens bezichtiging, en zo ook bij de officiële aankoop van de woning. Dit dient de koper te bewijzen.
  • moet voldoende ernstig zijn, waardoor het pand niet langer geschikt is voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
  • het gebrek moet van die aard zijn dat, indien de koper het zou hebben gekend, deze het pand niet zou hebben gekocht of voor een lagere prijs.
  • kan ook minder ernstig zijn. Het gebrek hoeft niet van die aard te zijn dat het pand onbewoonbaar is.

 

Het is uiteindelijk de feitenrechter, in geval van geschil, die zal oordelen over de ernst van het gebrek.

De koper dient de verkoper zo snel mogelijk ingebreke te stellen van de verborgen gebreken.

Het tijdstip waarop de bouwgebreken worden vastgesteld, is bepalend of de gebreken nog voor rekening zijn van de aannemer.

  • voorlopige oplevering: de aannemer is gehouden om alle zichtbare gebreken op te lossen die genoteerd worden in het proces verbaal van voorlopige oplevering
  • definitieve oplevering: enkel de zichtbare gebreken die zijn opgenomen in het PVVO , alsook de verborgen gebreken moeten door de aannemer worden opgelost
  • tienjarige aansprakelijkheid: tot op het einde van deze periode kunnen enkel gebreken en vochtproblemen die de stabiliteit in gevaar brengen worden ingeroepen

Schakel een bouwexpert in bij vaststelling of twijfel

Stel zo spoedig mogelijk je aannemer of verantwoordelijke in gebreke van de optredende bouwgebreken of bouwfouten en geef hem een redelijke termijn om de problemen op te lossen. 

Een ingebrekestelling, vergezeld van een expertiseverslag van een bouwexpert, verhoogt de kans dat je klacht ernstig wordt genomen. In het expertiseverslag wordt verwezen naar normen en toleranties om je klacht te onderbouwen.  Hierdoor zullen de bouwgebreken effectief, grondig en definitief worden aangepakt.

Het is sowieso van belang dat de aannemer de oorzaak van het bouwprobleem tijdig vanuit de kern aanpakt en geen lapmiddelen hanteert om alzo de garantietermijn te ontlopen.

Door een voorlopige oplossing aan te bieden, riskeert de eigenaar dat het probleem telkens opnieuw opduikt en intussen de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer verstrijkt.

Door beroep te doen op ons ben je gerust dat alle bouwgebreken worden aangekaart en kunnen wij oordelen of de aannemer een volwaardige oplossing voorstelt.

Afhankelijk van de situatie zullen wij starten met een éénzijdige of meteen overgaan tot een tegensprekelijke expertise.

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Het expertiseverslag van Adexcon bleek doorslaggevend om een lang aanslepend geschil met onze bouwheer eindelijk geregeld te krijgen. Het verslag was zeer gedetailleerd en professioneel opgesteld. Verder een pluim voor de vlotte communicatie en uitmuntende service van Adexcon.

Koen

Goeiedag, wij hebben een juridisch geschil met de aannemer die bij ons een nieuwbouwgarage plaatst. Hiervoor waren wij dringend op zoek naar een expertisebureau om een gedetailleerd verslag te schrijven van de vast te stellen gebreken aan het project.

Op goed geluk contacteerden wij Adexcon bij wie we terecht kwamen via Google. Vooral het gebrek aan tijd deed op dat moment terzake. Zaakvoerder Hans nam ons verhaal mee en plande meteen een afspraak ter plaatse in voor de volgende dag hoewel hij reeds een drukke agenda bleek te hebben.

Hij nam zijn tijd om het bouwwerk te inspecteren en gaf duidelijk mee waar men de bouwkundige regels niet gevolgd had en hoe een verbeterd resultaat gecreëerd zou moeten worden. Na het bezoek nam hij de tijd om ook de specificaties van de gevelsteen te onderzoeken en te betrekken in het verslag.

Een eerste versie van het verslag werd 2 dagen later afgeleverd op zaterdag en na nog enkele opmerkingen van mezelf mee te geven leverde Adexcon diezelfde avond nog het verslag terug in definitieve vorm.

Wat timing betreft zijn wij een zeer tevreden klant en ook wat het argumenteren van de gebreken betreft reikt het verslag tot alle verwachtingen. Wat de prijs betreft kan ik niet oordelen of dit al dan niet duur of goedkoop is omdat dit de eerste keer is dat wij beroep doen op een expertisebureau. Voor ons was het vooral belangrijk om snel en effectief te kunnen handelen en dat is bij deze zeker gebeurd ! Wij hopen nu op een uitkomst in ons voordeel na het proces en alle bewezen gebreken.

Dylan
error: Content is protected !!