Deskundig inzicht bij het opsporen van lekken, scheuren, ...

Bouwexpert

Voor ons, Belgen, is ons huis een plek waar we tot rust willen komen en genieten van onze woonst.

We willen er samen met ons gezin heerlijk genieten van een zorgeloze vrije tijd. Echter is dat niet steeds het geval en kan een huis een grote ergernis worden omdat er bepaalde bouwgebreken kunnen optreden die het genot ervan kunnen bederven. Denk maar aan vochtproblemen, scheuren, stabiliteitsproblemen, afwerkingsproblemen, tocht enz.

Je kan ook reeds tijdens de bouwfase problemen ondervinden of twijfels hebben over de correcte uitvoering.

Verschillende partijen kunnen mede aansprakelijk zijn voor bouwgebreken, bouwfouten of bouwschade

Zichtbare versus verborgen gebreken

Het is en blijft een grijze zone en er is geen wettelijke definitie.

Doorgaans mogen we ervan uitgaan dat een zichtbaar gebrek, een gebrek is dat door een normaal oplettende koper bij de bezichtiging van de woonst had kunnen worden geconstateerd.

Vooraleer we spreken van een verborgen gebrek, moet het voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • moet effectief verborgen (onzichtbaar) en aanwezig zijn tijdens bezichtiging, en zo ook bij de officiële aankoop van de woning. Dit dient de koper te bewijzen.
  • moet voldoende ernstig zijn, waardoor het pand niet langer geschikt is voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
  • het gebrek moet van die aard zijn dat, indien de koper het zou hebben gekend, deze het pand niet zou hebben gekocht of voor een lagere prijs.
  • kan ook minder ernstig zijn. Het gebrek hoeft niet van die aard te zijn dat het pand onbewoonbaar is.

 

Het is uiteindelijk de feitenrechter, in geval van geschil, die zal oordelen over de ernst van het gebrek.

De koper dient de verkoper zo snel mogelijk ingebreke te stellen van de verborgen gebreken.

Het tijdstip waarop de bouwgebreken worden vastgesteld, is bepalend of de gebreken nog voor rekening zijn van de aannemer.

  • voorlopige oplevering: de aannemer is gehouden om alle zichtbare gebreken op te lossen die genoteerd worden in het proces verbaal van voorlopige oplevering
  • definitieve oplevering: enkel de zichtbare gebreken die zijn opgenomen in het PVVO , alsook de verborgen gebreken moeten door de aannemer worden opgelost
  • tienjarige aansprakelijkheid: tot op het einde van deze periode kunnen enkel gebreken en vochtproblemen die de stabiliteit in gevaar brengen worden ingeroepen

Schakel een bouwexpert in bij vaststelling of twijfel

Stel zo spoedig mogelijk je aannemer of verantwoordelijke in gebreke van de optredende bouwgebreken of bouwfouten en geef hem een redelijke termijn om de problemen op te lossen. 

Een ingebrekestelling, vergezeld van een expertiseverslag van een bouwexpert, verhoogt de kans dat je klacht ernstig wordt genomen. In het expertiseverslag wordt verwezen naar normen en toleranties om je klacht te onderbouwen.  Hierdoor zullen de bouwgebreken effectief, grondig en definitief worden aangepakt.

Het is sowieso van belang dat de aannemer de oorzaak van het bouwprobleem tijdig vanuit de kern aanpakt en geen lapmiddelen hanteert om alzo de garantietermijn te ontlopen.

Door een voorlopige oplossing aan te bieden, riskeert de eigenaar dat het probleem telkens opnieuw opduikt en intussen de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer verstrijkt.

Door beroep te doen op ons ben je gerust dat alle bouwgebreken worden aangekaart en kunnen wij oordelen of de aannemer een volwaardige oplossing voorstelt.

Afhankelijk van de situatie zullen wij starten met een éénzijdige of meteen overgaan tot een tegensprekelijke expertise.

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Hans heeft ons super goed geholpen!

Hij heeft ons daarbij ook goed advies gegeven en de rondgang was ook top!

Ik zou hem aan iedereen aanraden. Hans en zijn vrouw leveren top werk, snel geholpen en ook het verslag was enorm snel gemaakt door jullie. Wij zijn enorm blij dat we jullie gecontacteerd hebben. We zijn hiermee enorm goed geholpen !

Dank daarvoor!

Katrien

Begin 2017 kochten we een penthouse, sleutel op de deur. Al vlug werd duidelijk dat we te maken hadden met een malafide promotor. Constructie werd eenzijdig gewijzigd, voorwaarden van de bouwvergunning werden niet gerespecteerd… heel veel slapeloze nachten. Rechtszaken.
We hebben aanvankelijk een beroep gedaan op dhr. Hans Van den Broeck voor de voorlopige oplevering, later om ons bij te staan voor de rechtbank. Er werd een gerechtsdeskundige aangesteld. Hans heeft dan heel wat zaken weten te weerleggen. We hebben meerdere malen een beroep gedaan op Hans… met resultaat! Is zeer goed op de hoogte van bouwgebreken, stabiliteit, (wettelijke) normen. En neen, niet te duur als je weet dat hij blijft doorvechten om zijn cliënten bij te staan en te verdedigen! In dezelfde situatie, zouden we ZEKER terug een beroep doen op Hans.

Ludo