Bouwexpert

Deskundig inzicht bij het opsporen van lekken, scheuren, ...

Voor ons, Belgen, is het huis een plek waar we tot rust willen komen en genieten van onze woonst.

We willen er samen met ons gezin heerlijk genieten van een zorgeloze vrije tijd. Echter is dat niet steeds het geval en kan een huis een grote ergernis worden omdat er bepaalde bouwgebreken kunnen optreden die het genot ervan kunnen bederven. Denk maar aan vochtproblemen, scheuren, stabiliteitsproblemen, afwerkingsproblemen, tocht enz.

Wanneer er bouwgebreken of bouwproblemen optreden, vraagt u zich wellicht af of u uw aannemer hiervoor niet kan aanspreken.

Maar wie is nu verantwoordelijk ingeval van bouwgebreken of bouwfouten?

 • Voorlopige oplevering: de aannemer is gehouden om alle zichtbare gebreken op te lossen die genoteerd worden in het proces verbaal van voorlopige oplevering
 • Definitieve oplevering: enkel verborgen gebreken kunnen nog worden aangehaald
 • Tienjarige aansprakelijkheid: tot op het einde van deze periode kunnen enkel stabiliteits- bedreigende gebreken en vochtproblemen worden ingeroepen

Breng daarom zo spoedig mogelijk uw aannemer in kennis van de optredende bouwgebreken of bouwfouten.

Het is daarbij van belang dat de aannemer de oorzaak van het bouwprobleem tijdig vanuit de kern aanpakt en geen lapmiddelen hanteert om alzo de garantietermijn te ontlopen. Door een voorlopige oplossing aan te bieden, riskeert de eigenaar dat het probleem tijdelijk opgelost is, maar opnieuw opduikt en intussen de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer verstreken is.

Adexcon - eenzijdige expertise

Eenzijdige expertise

Als het probleem te complex wordt

Adexcon - tegensprekelijke expertise

Tegensprekelijke expertise

Als u een expertise wenst met juridische waarde

Adexcon - gerechtelijke expertise

Gerechtelijke expertise

Als een minnelijke schikking moeilijk wordt

Waarom is een bouwexpert noodzakelijk?

Heeft u te maken met bouwgeschillen, bouwgebreken, bouwfouten of afwerkingsproblemen? Of heeft u gewoonweg twijfels over de correctheid van de aanpak van de aannemer?

Dan is het raadzaam om u te laten bijstaan door een ervaren bouwkundig expert om zeker te zijn dat de voorgestelde oplossing de kern van het probleem aanpakt.

Zelfs al is de aannemer onbewust en ter goeder trouw, vaak ontbreekt hem ook gespecialiseerde bouwkundige expertise om het probleem grondig te onderzoeken, evalueren en op te lossen. Wij behandelen uw vraag ten gronde en door onze jarenlange ervaring kunnen wij snel tot een analyse van de bouwschade en bouwgebreken komen en oplossingen formuleren, zodat het probleem definitief kan worden opgelost.

Waarom Adexcon?

Adexcon biedt een meerwaarde door middel van een onafhankelijke expertise. We verstrekken resultaatgericht bouwkundig advies en de meest geschikte oplossing. Indien gewenst, kunnen wij u tevens ondersteunen bij de opvolging en coaching van de voorgestelde werken tot herstel.

Heeft u tijdens de bouwfase reeds twijfels over de degelijke uitvoering? Wacht dan niet tot de voorlopige oplevering, maar contacteer ons meteen zodat wij kunnen bijsturen en aanpassingen kunnen voorleggen aan uw aannemer of architect. Op die manier bespaart u ellenlange discussies achteraf en onnodige termijnsverlenging. Wij streven ernaar om samen met u de afwerking te krijgen waarvoor u tenslotte betaald heeft.

U heeft een expertiseverslag nodig?

In vele gevallen heeft u voorafgaandelijk aan de ingebrekestelling van uw aannemer een verslag nodig van een onafhankelijk bouwexpert voor de vaststelling van de bouwschade of bouwgebreken.

Vergezeld van een verslag van een bouwkundig expert zal uw klacht alvast meer impact hebben, omdat de aannemer zich bewust is dat de waarnemingen gebaseerd zijn op vaststellingen door een professional met kennis van zaken. Hierdoor verhoogt de kans dat uw zaak ernstig wordt behandeld. Ons verslag kan in een latere fase tevens worden aangewend als het tot een juridisch geschil komt.

Adexcon helpt u graag verder met een grondige bouwexpertise en beoordeelt nauwkeurig wat binnen de normen valt en wat er buiten valt. U ontvangt van ons een gemotiveerd, gedocumenteerd en uitgebreid verslag met bijhorend advies.

In tegenstelling tot sommige concurrenten gaan wij verder in het bijstaan tijdens het verder verloop van uw klacht. Indien gewenst, brengen wij de partijen samen om ze op de gebreken en hun verantwoordelijkheden te wijzen en erop toe te zien dat de aannemer het probleem correct en definitief aanpakt en opvolgt.

Wanneer de 10 jarige aansprakelijkheid verlopen is of uw aannemer intussen failliet is, kunnen wij oplossingen of alternatieven aanreiken om de bouwgebreken toch op de meest efficiënte en voordeligste wijze op te lossen.

In uitzonderlijke gevallen waarbij uit de bouwexpertise blijkt dat u weinig of geen kansen heeft om uw gelijk te halen, kan een minnelijke schikking dé beste oplossing zijn. Wij zullen u desgevallend eerlijk adviseren en kunnen hierin tevens bemiddelen.

Onze klanten

Reeds talrijke eigenaars hebben beroep gedaan op onze diensten en getuigen van een grote tevredenheid over de door ons geboden oplossingen omwille van onze persoonlijke aanpak.

Wilt u ook een oplossing voor uw bouwgebreken of bouwfouten?

Onze troeven:

 • ruime ervaring
 • snelle service en beschikbaarheid
 • oplossingsgericht
 • kostenbesparend
 • toegankelijk
 • diplomatische aanpak

Enkele gevallen van bouwschade:

 • scheurvorming
 • vochtproblemen
 • condensatieproblemen
 • identificatie van mogelijke stabiliteitsproblemen
 • afwerkingsproblemen
 • andere….

We zijn zeer tevreden met jullie professionele aanpak en hulp tijdens onze verbouwing. Toen de aannemer grote fouten maakte en hij niet meer wenste te communiceren met de architecte, konden we rekenen op jullie expertise. Na een duidelijk verslag met foto’s en degelijke technische ondersteuning kon er duidelijk aangetoond worden bij wie de fout lag. Dankzij jullie kennis en aanpak konden we eindelijk tot een oplossing over gaan!
Een aanrader, anders zaten we hier misschien nog met een vete die niet opgelost raakte.
Bedankt!

LIndsay