desktop

tablet & mobile

Deskundig inzicht bij het opsporen van lekken, scheuren, ...

Bouwexpert

Voor ons, Belgen, is ons huis een plek waar we tot rust willen komen en genieten van onze woonst.

We willen er samen met ons gezin heerlijk genieten van een zorgeloze vrije tijd. Echter is dat niet steeds het geval en kan een huis een grote ergernis worden omdat er bepaalde bouwgebreken kunnen optreden die het genot ervan kunnen bederven. Denk maar aan vochtproblemen, scheuren, stabiliteitsproblemen, afwerkingsproblemen, tocht enz.

Je kan ook reeds tijdens de bouwfase problemen ondervinden of twijfels hebben over de correcte uitvoering.

Verschillende partijen kunnen mede aansprakelijk zijn voor bouwgebreken, bouwfouten of bouwschade

Zichtbare versus verborgen gebreken

Het is en blijft een grijze zone en er is geen wettelijke definitie.

Doorgaans mogen we ervan uitgaan dat een zichtbaar gebrek, een gebrek is dat door een normaal oplettende koper bij de bezichtiging van de woonst had kunnen worden geconstateerd.

Vooraleer we spreken van een verborgen gebrek, moet het voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • moet effectief verborgen (onzichtbaar) en aanwezig zijn tijdens bezichtiging, en zo ook bij de officiële aankoop van de woning. Dit dient de koper te bewijzen.
  • moet voldoende ernstig zijn, waardoor het pand niet langer geschikt is voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
  • het gebrek moet van die aard zijn dat, indien de koper het zou hebben gekend, deze het pand niet zou hebben gekocht of voor een lagere prijs.
  • kan ook minder ernstig zijn. Het gebrek hoeft niet van die aard te zijn dat het pand onbewoonbaar is.

 

Het is uiteindelijk de feitenrechter, in geval van geschil, die zal oordelen over de ernst van het gebrek.

De koper dient de verkoper zo snel mogelijk ingebreke te stellen van de verborgen gebreken.

Het tijdstip waarop de bouwgebreken worden vastgesteld, is bepalend of de gebreken nog voor rekening zijn van de aannemer.

  • voorlopige oplevering: de aannemer is gehouden om alle zichtbare gebreken op te lossen die genoteerd worden in het proces verbaal van voorlopige oplevering
  • definitieve oplevering: enkel de zichtbare gebreken die zijn opgenomen in het PVVO , alsook de verborgen gebreken moeten door de aannemer worden opgelost
  • tienjarige aansprakelijkheid: tot op het einde van deze periode kunnen enkel gebreken en vochtproblemen die de stabiliteit in gevaar brengen worden ingeroepen

Schakel een bouwexpert in bij vaststelling of twijfel

Stel zo spoedig mogelijk je aannemer of verantwoordelijke in gebreke van de optredende bouwgebreken of bouwfouten en geef hem een redelijke termijn om de problemen op te lossen. 

Een ingebrekestelling, vergezeld van een expertiseverslag van een bouwexpert, verhoogt de kans dat je klacht ernstig wordt genomen. In het expertiseverslag wordt verwezen naar normen en toleranties om je klacht te onderbouwen.  Hierdoor zullen de bouwgebreken effectief, grondig en definitief worden aangepakt.

Het is sowieso van belang dat de aannemer de oorzaak van het bouwprobleem tijdig vanuit de kern aanpakt en geen lapmiddelen hanteert om alzo de garantietermijn te ontlopen.

Door een voorlopige oplossing aan te bieden, riskeert de eigenaar dat het probleem telkens opnieuw opduikt en intussen de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer verstrijkt.

Door beroep te doen op ons ben je gerust dat alle bouwgebreken worden aangekaart en kunnen wij oordelen of de aannemer een volwaardige oplossing voorstelt.

Afhankelijk van de situatie zullen wij starten met een éénzijdige of meteen overgaan tot een tegensprekelijke expertise.

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Naar aanleiding van een ernstig vochtprobleem aan onze nieuwbouwwoning kwamen wij na een wanhopig zoektocht online terecht op de site van ADEXCON. Eindelijk vonden wij duidelijke antwoorden en advies dat voor onze situatie gemaakt leek. Ondanks het feit onze woning in een totaal andere provincie gelegen is besloten wij om met deze firma in zee te gaan. Een beslissing die ons achteraf bekeken hoegenaamd geen windeieren heeft gelegd.

De zaakvoerder Hans Van den Broeck is een zeer aangenaam en warm persoon en onmiddellijk voel je aan dat hij weet waarover hij spreekt. Deze expertise straalt hij dan ook uit bij zijn interventies waardoor je een stuk sterker in je schoenen staat t.o.v. je aannemer. Als je er als leek alleen zou staan spreken ze je toch zo onder tafel.

Daarbovenop zijn er dankzij de tussenkomst van de firma Adexcon ook nog enkele andere (noemenswaardige)mankementen aan het licht gekomen die wij zelf anders nooit zouden hebben opgemerkt, en waarvan we achteraf zonder enige twijfel de rotte vruchten zouden hebben mogen plukken. Ondertussen zijn er al meerdere problemen rechtgezet door de aannemer en zijn we na bemiddeling tot een oplossing gekomen.

Een GOUDEN RAAD aan iedereen die wil/gaat bouwen: “laat u bijstaan door iemand met kennis terzake, zeker bij de voorlopige en definitieve oplevering”. Het is een kost die u op het einde van de rit veel zal besparen. Bij Hans ben je alvast aan een zeer goed adres.

Hans, bedankt!

Koen

Hans heeft ons tot hier toe al enorm goed bijgestaan bij de expertise van onze sod woning. Wij zijn zeer tevreden en weten dat we op hem kunnen rekenen! We merken dat hij ons écht wil helpen. Bedankt!

Hanne
error: Content is protected !!