desktop

tablet & mobile

Bijstand door een bouwexpert voorkomt ernstige problemen achteraf!

Assistentie bij voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering is het meest cruciale moment in het bouwproces. Op dat moment gebeurt de aanvaarding van de werken, worden de sleutels overhandigd en gebeurt de eigendomsoverdracht naar de bouwheer.  Bij de voorlopige oplevering wordt door de aannemer een PV van voorlopige oplevering opgesteld en bij ondertekening impliceert dit de aanvaarding van de werken door de bouwheer met voorbehoud van de zichtbare gebreken opgenomen in het PV.

Het is dus zaak om zo compleet mogelijk de zichtbare bouwgebreken in het PV van voorlopige oplevering op te nemen. De punten die niet worden opgenomen in het PVVO zijn nadien voor rekening van de eigenaar. Aangezien u zelf wellicht niet over voldoende technische kennis beschikt, is de bijstand van Adexcon een enorme meerwaarde.  Wij identificeren grondig en snel de zichtbare gebreken en zien erop toe dat deze in het PVVO worden opgenomen.

Hierdoor wordt de voorlopige oplevering van jouw eigendom een feest in plaats van een stressmoment en kan je achteraf ook ten volle genieten van je eigendom.

Waarom assistentie bij voorlopige oplevering?

 • de aankoop van een onroerende goed is een dure aangelegenheid 
 • cruciaal moment: overdracht eigendom na ondertekening PVVO, overhandiging sleutels
 • het PVVO is een belangrijk document en de ondertekening ervan impliceert de aanvaarding der werken en erkenning van alle zichtbare gebreken, met voorbehoud van die gebreken die in het PVVO opgenomen zijn
 • je hebt wellicht onvoldoende bouwtechnische kennis van bouwgebreken, bouwfouten, normen, toleranties, enz.
 • een onafhankelijk bouwexpert heeft in tegenstelling tot een architect geen belangenvermenging; zit niet te wachten op nieuwe projecten van de aannemer
 • je wil er achteraf ten volle van genieten i.p.v. geconfronteerd te worden met tal van frustaties
 • biedt ook bijstand ná de voorlopige oplevering in de afwikkeling van de opleveringspunten door de aannemer
 • komt tussen ingeval er onvoldoende progressie is in het oplossen van de opleveringspunten
 • kan advies verstrekken om bouwgebreken of bouwfouten op te lossen

Het verloop van assistentie bij voorlopige oplevering

Wat is de meerwaarde van Adexcon?

De aankoop van een onroerend goed is een dure aangelegenheid waar de meesten onder ons behoorlijk wat centen in hebben geïnvesteerd. Het is daarom belangrijk dat je er ná ingebruikname ten volle van kan genieten.

We benadrukken nogmaals het belang dat alle zichtbare gebreken worden genoteerd in het P.V. van voorlopige oplevering. Na de voorlopige oplevering zijn het enkel nog de verborgen gebreken die men kan inroepen.

De meeste eigenaars hebben onvoldoende bouwkundige kennis. Daarom is het van belang dat je bij de voorlopige oplevering van je eigendom de kennis van een bouwkundig expert inhuurt en je technisch laat bijstaan.  Wij zullen veel vollediger en sneller de zichtbare bouwgebreken en bouwfouten vaststellen en ervoor zorgen dat ze in het PV van voorlopige oplevering worden opgenomen. We kennen en hanteren de normen om te kunnen oordelen wat binnen de grenzen ligt of niet en of het gebrek behoort tot de aansprakelijkheid van de aannemer. Wij kunnen je belangen verdedigen en opkomen voor je rechten.

Hierdoor wordt de voorlopige oplevering van jouw eigendom een feest in plaats van een stressmoment en kan je er ook achteraf ten volle van genieten.

Je kan, als eigenaar, pas op het moment van de voorlopige oplevering voor het eerst je appartement of woning bezichtigen, waardoor je vaak overdonderd bent door al het nieuwe dat je te zien krijgt. De aandacht gaat meer uit naar de inrichting dan naar de essentie ; het identificeren van de bouwfouten of bouwgebreken. Achteraf, na intrede, merk je  pas de bouwgebreken of bouwfouten en kunnen kleine tekorten leiden tot grote frustaties. Denk maar aan deuren die tegen elkaar draaien, slecht geplaatste vloeren, beschadigingen aan tegels of werkblad, enz

De bijstand bij voorlopige oplevering is een relatief kleine investering. Doorgaans duurt de bijstand bij oplevering van een appartement een tweetal uurtjes, waardoor deze minimale kost niet opweegt ten overstaan van de ruime voordelen en de geruststelling die de bijstand je kan bieden.

Wens je bijstand bij de definitieve oplevering, hou er dan rekening mee dat de zichtbare gebreken, die niet in het PV van voorlopige oplevering werden opgenomen, in principe niet meer kunnen worden verhaald op de aannemer.

Lees ook ons artikel omtrent de toepassing van de Wet Breyne.

Is de voorlopige oplevering reeds gebeurd en stel je bouwgebreken vast, dan kan Adexcon je ook bijstaan met een onafhankelijke expertise en evalueren of het verborgen gebrek behoort tot de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer. Wij kunnen je helpen met een verslag of voorstellen tot herstel of remediëring.

Nuttige tip!

Vaak krijgen we de vraag of de laatste schijf aan de aannemer moet betaald worden. Dat is inderdaad de normale gang van zaken, maar indien er in de verkoopsovereenkomst geen specifieke voorwaarden staan, dan kan je overwegen om de laatste schijf te betalen met een bankcheque. Stel dat de gebreken van die aard zijn dat er geen voorlopige oplevering kan doorgaan, dan geef je de bankcheque niet af en ben je nog niet al je centen kwijt. Je hebt dan nog meer drukkingsmiddel t.a.v. de aannemer om zo snel mogelijk de zaken in orde te brengen. Je dient dat wel vooraf aan de aannemer te communiceren.

Welke documenten heeft Adexcon nodig en wanneer?

Voor de oplevering van je privatieve woonst, hebben we voorafgaandelijk geen informatie nodig.  Je brengt volgende documenten gewoon mee naar de voorlopige oplevering:

 • technisch plan met aanduiding van stopcontacten, lichtpunten en schakelaars
 • keuze van de gekozen materialen
 • keukenplan

Voor de oplevering van algemene delen, is het wenselijk om voorafgaandelijk volgende documenten te bezorgen:

 • brandweeradvies
 • bouwvergunning
 • grondplannen

Met het oog op de beschikbaarheid in onze planning adviseren wij om de datum van de voorlopige oplevering bij voorkeur een 4 à 6 weken op voorhand door te geven.

Bijstand nodig bij de definitieve oplevering?

Adexcon krijgt meermaals de vraag om bijstand te verlenen bij de definitieve oplevering.

Wees je ervan bewust dat dan enkel de zichtbare gebreken en punten opgenomen in het PV van voorlopige oplevering kunnen worden nagegaan, alsook de inmiddels opgetreden verborgen gebreken. Gezien mijn ruime ervaring weet ik ik als geen ander wat wel of niet een verborgen gebrek impliceert en of dit gebrek behoort tot de aansprakelijkheid van de aannemer.

Alle zichtbare gebreken vastgesteld ná de voorlopige oplevering zijn voor rekening van de koper/eigenaar, vandaar het belang van bijstand reeds bij de voorlopige oplevering.

Verborgen gebreken die optreden ná de voorlopige oplevering dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de aannemer om verdere schade te voorkomen en om discussie bij de definitieve oplevering te vermijden.

Wens je bijstand bij de voorlopige oplevering?

Wil je ook met een gerust gemoed je nieuwe woning in ontvangst nemen?

Wens je daarvoor beroep te doen op onze vakkennis en expertise?

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Bedankt voor de correcte en professionele bijstand bij de voorlopige oplevering van onze nieuwbouwwoning. Dit werd onderbouwd door een duidelijk en onpartijdig verslag. Zeker een aanrader!

Glenn

Voor mij was het een enorme toegevoegde waarde om Hans te hebben bij onze voorlopige oplevering. Hij weet perfect wat mag en niet mag en zal proberen zoveel mogelijk op te laten schrijven. Voor mij echt een aanrader. Ook de communicatie en opvolging was heel correct.

Koen
error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon