Bijstand door een bouwexpert voorkomt ernstige problemen achteraf!

Assistentie bij voorlopige of definitieve oplevering

De voorlopige oplevering is het meest cruciale moment in het bouwproces. Op dat moment gebeurt de overdracht van het risico en wordt er een PV van voorlopige oplevering opgesteld door de aannemer.

Daarin moeten zoveel mogelijk de zichtbare bouwgebreken worden genoteerd. De punten die niet worden opgenomen in het PVVO zijn nadien voor rekening van de eigenaar. Vandaar het belang om zo volledig mogelijk te zijn en de bijstand van een bouwexpert in te roepen.

Hierdoor wordt de voorlopige oplevering van jouw eigendom een feest in plaats van een stressmoment en kan je achteraf ook ten volle genieten van je eigendom.

Waarom assistentie bij voorlopige oplevering?

 • de aankoop van een onroerende goed is een dure aangelegenheid 
 • je wil er achteraf ten volle van genieten i.p.v. geconfronteerd te worden met tal van frustaties
 • je hebt onvoldoende bouwtechnische kennis van bouwgebreken, bouwfouten, normen, toleranties, enz.
 • het PVVO is een cruciaal document en de ondertekening ervan impliceert de aanvaarding en erkenning van alle zichtbare gebreken die er niet in opgenomen zijn
 • een onafhankelijk bouwexpert heeft in tegenstelling tot een architect geen belangenvermenging; zit niet te wachten op nieuwe projecten van de aannemer
 • biedt ook bijstand ná de voorlopige oplevering in de afwikkeling van de opleveringspunten door de aannemer
 • komt tussen ingeval er onvoldoende progressie is in het oplossen van de opleveringspunten
 • kan advies verstrekken om bouwgebreken of bouwfouten op te lossen

Het verloop van assistentie bij voorlopige oplevering

Wat is de meerwaarde van Adexcon?

De aankoop van een onroerend goed is een dure aangelegenheid waar de meesten onder ons behoorlijk wat centen in hebben geïnvesteerd. Het is daarom belangrijk dat je er ná ingebruikname ten volle van kan genieten.

We benadrukken nogmaals het belang dat alle zichtbare gebreken worden genoteerd in het P.V. van voorlopige oplevering. Na de voorlopige oplevering zijn het enkel nog de verborgen gebreken die men kan inroepen.

De meeste eigenaars hebben onvoldoende bouwkundige kennis. Daarom is het van belang dat je bij de voorlopige oplevering van je eigendom de kennis van een bouwkundig expert inhuurt en je technisch laat bijstaan.  Wij zullen veel vollediger en sneller de zichtbare bouwgebreken en bouwfouten vaststellen en ervoor zorgen dat ze in het PV van voorlopige oplevering worden opgenomen. We kennen en hanteren de normen om te kunnen oordelen wat binnen de grenzen ligt of niet en of het gebrek behoort tot de aansprakelijkheid van de aannemer. Wij kunnen je belangen verdedigen en opkomen voor je rechten.

Hierdoor wordt de voorlopige oplevering van jouw eigendom een feest in plaats van een stressmoment en kan je er ook achteraf ten volle van genieten.

Je kan, als eigenaar, pas op het moment van de voorlopige oplevering voor het eerst je appartement of woning bezichtigen, waardoor je vaak overdonderd bent door al het nieuwe dat je te zien krijgt. De aandacht gaat meer uit naar de inrichting dan naar de essentie ; het identificeren van de bouwfouten of bouwgebreken. Achteraf, na intrede, merk je  pas de bouwgebreken of bouwfouten en kunnen kleine tekorten leiden tot grote frustaties. Denk maar aan deuren die tegen elkaar draaien, slecht geplaatste vloeren, beschadigingen aan tegels of werkblad, enz

De bijstand bij voorlopige oplevering is een relatief kleine investering. Doorgaans duurt de bijstand bij oplevering van een appartement een tweetal uurtjes, waardoor deze minimale kost niet opweegt ten overstaan van de ruime voordelen en de geruststelling die de bijstand je kan bieden.

Wens je bijstand bij de definitieve oplevering, hou er dan rekening mee dat de zichtbare gebreken, die niet in het PV van voorlopige oplevering werden opgenomen, in principe niet meer kunnen worden verhaald op de aannemer.

Is de voorlopige oplevering reeds gebeurd en stel je bouwgebreken vast, dan kan Adexcon je ook bijstaan met een onafhankelijke expertise en evalueren of het verborgen gebrek behoort tot de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer. Wij kunnen je helpen met een verslag of voorstellen tot herstel of remediëring.

Welke documenten heeft Adexcon nodig en wanneer?

Voor de oplevering van je privatieve woonst, hebben we voorafgaandelijk geen informatie nodig.  Je brengt volgende documenten gewoon mee naar de voorlopige oplevering:

 • technisch plan met aanduiding van stopcontacten, lichtpunten en schakelaars
 • keuze van de gekozen materialen
 • keukenplan

Voor de oplevering van algemene delen, is het wenselijk om voorafgaandelijk volgende documenten te bezorgen:

 • brandweeradvies
 • bouwvergunning
 • grondplannen

 

Met het oog op de beschikbaarheid in onze planning adviseren wij om de datum van de voorlopige oplevering bij voorkeur een 3-tal weken op voorhand door te geven.

Wens je bijstand bij de voorlopige oplevering?

Wil je ook met een gerust gemoed je nieuwe woning in ontvangst nemen?

Wens je daarvoor beroep te doen op onze vakkennis en expertise?

1 ruime ervaring

2 snelle service

3 oplossingsgericht

4 kostenbesparend

5 diplomatisch

4.5/5

Tevreden klanten

Bekijk hier onze google recensies en ontdek hoe andere klanten de samenwerking met ons hebben ervaren.

Zeer waardevol en nuttig om door Hans bijgestaan te worden tijdens voorlopige oplevering van nieuwbouwappartement. Zijn expertise biedt een absolute meerwaarde en ik kan Hans dan ook aan iedereen aanbevelen die zelf geen specialist is.

Dries

k ben blij dat ik me bij de oplevering van mijn nieuwbouwappartement bouwtechnisch heb laten ondersteunen door een expert. Hans merkt heel wat mankementen op, is op de hoogte van de normering, en kent het reilen en zeilen van een oplevering zeer goed. Een zeer nuttige bijdrage die heel wat stress bij me wegnam!
Alvast bedankt voor de goede support!

Sigrid