Assistentie bij oplevering

Bijgestaan door een bouwexpert voorkomt u ernstige problemen achteraf!

Begeleiding nodig bij de voorlopige of definitieve oplevering van uw bouwproject of woning?

 • zowel bij voorlopige als definitieve oplevering
 • nazicht dat de uitvoering in overeenstemming is met het contract, lastenboek, plannen en verkoopcondities
 • aftoetsen met de gangbare normen
 • kwaliteitscontrole
 • vrijwaren van uw rechten, bemiddeling ingeval van discussie
 • nazicht opleveringsverslag alvorens ondertekening (=cruciaal)
 • project tot goed einde brengen

Let op!

Van zodra een proces-verbaal van voorlopige oplevering ondertekend is, impliceert dit de aanvaarding en erkenning van alle zichtbare gebreken.

Ook bij de oplevering van de algemene delen van een appartementsgebouw kan het advies van een bouwkundig deskundige een meerwaarde betekenen, gezien de steeds complexere normeringen en wetgeving.

Adexcon - assistentie bij oplevering

Waarom kennis inhuren van een bouwexpert bij de voorlopige oplevering van je privé-eigendom?

De aankoop van een onroerend goed is een dure aangelegenheid waar de meesten onder ons hun jarenlang zuurverdiende centjes in hebben geïnvesteerd. Het is daarom ook belangrijk dat je er na ingebruikname ten volle kan van genieten.

De meeste eigenaars hebben onvoldoende bouwkundige kennis. Daarom is het van belang dat je bij de voorlopige oplevering van uw eigendom bouwkundig advies inhuurt en je technisch laat bijstaan door een bouwexpert. Hij zal de zichtbare bouwgebreken en bouwfouten vaststellen en ze in het PV van oplevering laten opnemen.

Vaak kunnen de eigenaars pas op het moment van de voorlopige oplevering voor het eerst hun appartement of woning bezichtigen, waardoor ze vaak overdonderd zijn door al het nieuwe dat ze te zien krijgen. De aandacht gaat meer uit naar de inrichting dan naar de essentie ; het identificeren van de bouwfouten of bouwgebreken. Achteraf, na intrede, merkt de eigenaar pas de bouwgebreken of bouwfouten en kunnen kleine tekorten leiden tot grote frustaties. Denk maar aan deuren die tegen elkaar draaien, slecht uitgevoerd schilderwerk , beschadigingen aan tegels, enz.

Adexcon kent en hanteert de afwijkingsnormen om te kunnen oordelen wat binnen de grenzen ligt of niet en of het gebrek behoort tot de aansprakelijkheid van de aannemer. Wij kunnen jouw belangen verdedigen als bouwexpert en opkomen voor uw rechten.

Hierdoor wordt de voorlopige oplevering van jouw eigendom een feest in plaats van een stressmoment en kan je er ook achteraf ten volle van genieten.

De bijstand bij oplevering is een relatief kleine investering. Doorgaans duurt de bijstand bij oplevering van een appartement een tweetal uurtjes, waardoor deze minimale kost niet opweegt ten overstaan van de ruime voordelen en de geruststelling die wij je kunnen bieden.

We benadrukken nogmaals het belang dat alle zichtbare gebreken worden genoteerd in het P.V. van voorlopige oplevering. Na de voorlopige oplevering zijn het enkel nog de verborgen gebreken die men kan inroepen.

Is de voorlopige oplevering reeds gebeurd en stel je bouwgebreken vast, dan kan Adexcon je ook bijstaan met een onafhankelijke expertise en evalueren of het verborgen gebrek behoort tot de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer. Wij kunnen je helpen met een verslag of voorstellen tot herstel of remediëring.

Onze klanten getuigen

 • Hans heeft ons tot hier toe al enorm goed bijgestaan bij de expertise van onze sod woning. Wij zijn zeer tevreden en weten dat we op hem kunnen rekenen! We merken dat hij ons écht wil helpen. Bedankt!

  Hanne
 • We zijn uiterst tevreden over de bijstand die we van u hebben gekregen tijdens de oplevering van ons nieuwbouwappartement. Uw kennis en expertise zijn een grote geruststelling voor ons geweest tijdens de oplevering en uw advies heeft ervoor gezorgd dat wij de juiste keuzes konden maken. Bedankt, mijnheer Van den Broeck!

  Axel
 • Zeer waardevol en nuttig om door Hans bijgestaan te worden tijdens voorlopige oplevering van nieuwbouwappartement. Zijn expertise biedt een absolute meerwaarde en ik kan Hans dan ook aan iedereen aanbevelen die zelf geen specialist is.

  Dries
Adexcon - Assistentie bij oplevering