Eenzijdige expertise

Wilt u bouwgebreken laten vaststellen of heeft u te maken met een bouwgeschil?

Wanneer u ergens bouwschade of bouwgebreken ondervindt, kan u ons inschakelen voor een eenzijdige expertise.

Wij zullen een onafhankelijke expertise van uw bouw uitvoeren en de bouwproblemen vaststellen en oplossen.

Desgevallend kan het verslag van onze eenzijdige expertise een eerste stap zijn om uw aannemer in kennis te stellen van een bouwtechnisch probleem.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • vochtproblemen
 • scheuren
 • lekken
 • afwerkingsproblemen
 • stabiliteitsproblemen

De eenzijdige bouwexpertise verloopt meestal als volgt:

 • onderzoek van een schadegeval op vraag van één partij
 • rapporteren van bevindingen in een verslag
 • aantonen oorzakelijk verband
 • aanbevelen tot remediëring of oplossing
 • adviseren op bouwtechnisch vlak
 • verdedigen van uw belangen
 • bemiddelen met uw aannemer en/of architect
 • opvolging van de te nemen acties
 • indien nodig een minnelijke schikking bewerkstelligen

De éénzijdige expertise is niet bindend, maar kan wél gebruikt worden in een juridisch geschil.

Wij merken hierbij op dat een éénzijdige expertise niet tegensprekelijk is en niet gebeurt in aanwezigheid van de tegenpartij.

In vele gevallen volstaat echter een verslag van een éénzijdige expertise om de tegenpartij te doen bewegen.

In andere gevallen wordt een bouwgeschil opgelost middels een minnelijke tegensprekelijke expertise met alle partijen, waarbij dan een dading wordt ondertekend om de oplossing van het bouwgeschil vast te leggen.

Wenst u een tegensprekelijke expertise?

Indien u in aanwezigheid van alle partijen de vaststellingen wil doen en tot een minnelijke oplossing wil komen, dan adviseren wij u de tegensprekelijke expertise.

Adexcon - eenzijdige expertise

Hans heeft ons tot hier toe al enorm goed bijgestaan bij de expertise van onze sleutel-op-de deur woning. Wij zijn zeer tevreden en weten dat we op hem kunnen rekenen! We merken dat hij ons écht wil helpen. Bedankt!

Hanne
Adexcon - eenzijdige-expertise