Bouwgeschillen

De meesten onder ons starten vol enthousiasme, goede voornemens en verwachtingen met hun bouwproject. Echter kan het behoorlijk mislopen, waardoor je als eigenaar geconfronteerd wordt met de nodige kopzorgen en frustraties.
Maar al te vaak gebeuren de werken niet volgens de regels van de kunst, worden afspraken en uitvoeringstermijnen niet nagekomen, of komt de aannemer zelfs gewoon niet meer opdagen…
Voel je je met jouw problemen ook niet gesteund door je architect of ervaar je dat jouw aannemer misbruik maakt van je gebrek aan kennis? Ben je een leek in het vak en weet je niet van aanpakken, wat je rechten zijn of hoe je kan ijveren voor een perfecte uitvoering waar je tenslotte voor betaald hebt?
Dan kan je rekenen op Adexcon, je onafhankelijke bouwexpert, die het voor jou opneemt en je belangen verdedigt.

Bouwgebreken

Hieronder enkele voorbeelden van bouwgeschillen waarvoor u bij ons terecht kan

 • Je hebt twijfels omtrent de correcte uitvoering en je vindt onvoldoende steun bij jouw architect. Adexcon biedt je een onafhankelijke beoordeling.
 • Je aannemer geeft toe dat de uitvoering niet perfect is en is bereid om het probleem op te lossen. Adexcon kan ter plaatse afspreken met de eigenaar en/of aannemer om te evalueren of de voorgestelde oplossing een lange termijnoplossing biedt en kan eventueel alternatieven aanreiken. Adexcon bemiddelt zodat je finaal de correcte kwaliteit en afwerking krijgt.
 • Je aannemer heeft duidelijk fouten gemaakt: er zijn bouwgebreken of afwerkingsproblemen, maar de aannemer ontkent dit of zegt dat het normaal is en binnen de norm valt. Adexcon evalueert de ‘aansprakelijkheid aannemer’ en argumenteert op objectieve wijze of het al dan niet een bouwgebrek is.
 • De relatie met jouw aannemer zit muurvast: hij heeft de werken gestaakt totdat je de volgende schijf betaalt, maar je wenst deze niet te betalen totdat de vermeende bouwfouten of bouwgebreken zijn opgelost. Adexcon kan een expertiseverslag opstellen, getoetst aan de normen.
 • Het conflict vindt zijn oorsprong in een financiële kwestie. Bij gebrek aan duidelijke en transparante verkoopovereenkomsten kan het conflict snel ontaarden in een uitzichtloze situatie. Bijvoorbeeld termijnen die overschreden worden, afwerking die niet voldoet aan je verwachtingen… Adexcon kan op onafhankelijke wijze oordelen en adviseren welke acties je best zou ondernemen.
 • Bij grotere werken zijn vaak meerdere aannemers betrokken. Wanneer zich dan een bouwprobleem voordoet, dan wordt voor de oorzaak vaak naar de andere aannemer verwezen en geraakt het probleem niet opgelost. Door tunnelvisie meent iedere aannemer dat hij geen fout heeft gemaakt. Als bouwheer is het dan zeer moeilijk om het probleem definitief opgelost te krijgen. Door onze jarenlange ervaring en onafhankelijke kijk op de zaak, komen wij meestal tot de échte oorzaak en oplossing.
 • Ook voor aannemers die in een conflict zitten met de bouwheer en terug met elkaar on speaking terms willen komen, kan Adexcon de werfvergadering bijwonen om te bemiddelen en het conflict minnelijk op te lossen.
 • Adexcon komt niet alleen tussen bij bouwproblemen in nieuwbouw of renovatie. Ook bij bouwgebreken in bestaande woningen, waar na verloop der jaren barsten of scheuren in muren optreden of plots vochtproblemen opduiken, kan onze expertise het verschil maken. Bijvoorbeeld als de eigenaars menen dat er fouten zijn gemaakt in de vroegere oprichting van het gebouw, maar waar de aannemer zijn betrokkenheid afwijst. Maar ook wanneer externe factoren plots veranderingen kunnen teweeg brengen in de toestand van de woning, bv. omgevingswerken, klimatologische toestand, of een gebrek aan het nodige periodiek onderhoud.
 • Je hebt een juridisch bouwgeschil lopen via jouw advocaat, maar deze heeft een bouwtechnisch verslag nodig ter verdediging van het juridisch dossier. Bijkomend biedt Adexcon technische bijstand tijdens de installatievergadering en doorheen gans het juridisch proces.

Wat is het stappenplan van Adexcon?

 • Een éénzijdige expertise van de bouwfouten, bouwgebreken of afwerkingsproblemen
 • Opmaak van een objectief expertiseverslag dat gesteund is op de gangbare normen
 • De bouwheer bezorgt het expertiseverslag aan de aannemer en vraagt deze een plan tot herstel voor te leggen binnen een afgesproken termijn
 • Eventueel komt aannemer, eigenaar en Adexcon ter plaatse om de gebreken te overlopen
 • Adexcon bemiddelt en weerlegt op onafhankelijke wijze wat wel of niet binnen de normen is en overloopt met de aannemer het plan van aanpak en op wiens kosten de bouwgebreken zullen worden opgelost
 • Er wordt een timing afgesproken waarbinnen de aannemer de bouwgebreken of bouwfouten dient recht te zetten
 • In sommige gevallen kan Adexcon bij aanvang, verloop of afloop der werken ter plaatse gaan om zeker te zijn dat de werken goed zijn aangepakt en de uitvoering overeenstemt met de afgesproken remediërende oplossingen
 • Bij juridische bouwgeschillen biedt Adexcon technische bijstand gedurende gans het proces.