desktop

tablet & mobile

Waarop letten vooraleer een aannemingsovereenkomst af te sluiten en de werken te starten?

Alvorens de werken te starten, zijn er toch een aantal zaken die u best checkt:

  • Wat is de financiële positie van uw aannemer? jaarrekeningen (enkel van vennootschappen, niet van eenmanszaken) kan je consulteren via KBO Public Search (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-iedereen/raadpleging-en-opzoeking-van/kruispuntbank-van) en (laten) nagaan op solvabiliteit.
  • Check er ook hoelang de aannemer bestaat , zijn activiteiten, beroepsbekwaamheid en publicaties.
  • Wat is de structuur van het bedrijf? Is het een vennootschap of eenmanszaak? Wie zit er achter dit bedrijf? Maakt die deel uit van een groep? Wie zijn de aandeelhouders? Zijn die al eerder failliet geweest?
  • Is de aannemer in orde met de RSZ? https://www.checkinhoudingsplicht.be/
  • Zijn er hangende rechtszaken of dagvaardingen? Een advocaat kan dit voor u opvragen.
  • Check zeker ook de google recensies of informeer naar de ervaringen bij mensen die er reeds mee samengewerkt hebben
  • Zorg dat je vooraf in het bezit bent van een attest van zijn aansprakelijkheidsverzekering en check dit op bedrag en of dit een globale of individuele polis is; wacht je tot tijdens de bouwfase als er problemen zijn, dan riskeer je dat je dit niet meer te pakken krijgt
  • Beperk zoveel mogelijk contractuele voorschotten
  • Check of je verplicht bent om een architect te nemen voor uw bouwproject/renovatieproject en wat zijn opdracht behelst? (ontwerp, opvolging, enz.)

 

Recent hadden we een case waarbij de aannemer de werken zo slecht heeft uitgevoerd, dat de woning grotendeels moest uitgebroken worden. Aangezien de aannemer inmiddels failliet is, deden cliënten beroep op de aansprakelijkheidsverzekering van de failliete aannemer.

Echter bleek dat de aannemer overal dermate fouten heeft gemaakt en niet volgens de regels van de kunst heeft gewerkt, dat diens verzekering overladen werd met claims.

Er werd een gerechtelijk dossier gestart, dus werd een deskundige aangesteld. Om te kunnen oordelen omtrent de noodzaak om alles uit te breken of niet, zou uitgebreid destructief onderzoek moeten gebeuren, maar moeten cliënten uit hun huis om dat te kunnen uitvoeren. Concreet zouden ze dan verder alle kosten moeten voorschieten tot er via de rechtbank een uitspraak is, waarvan ze de outcome niet weten.  Daarnaast is de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering mogelijks onvoldoende en moet het verzekerd bedrag wellicht verdeeld worden over de vele getroffen schadelijders.

Bouwen op zich is reeds een dure aangelegenheid, maar als je daarbovenop nog eens een bijkomende lening zou moet nemen om de fouten van een ander voor te schieten (zonder zeker te zijn dat ze te recupereren zijn), dan wordt het een zeer schrijnende zaak.

Vermijd daarom zoveel mogelijk problemen op voorhand.

Hebt u tijdens het bouwproces te maken met bouwgebreken, slechte afwerking of kwaliteit, neem dan contact op met ons op gsmnr. 0479/705619 of hans@adexcon.be .

Wij wijzen de aannemer op de fouten en gebreken en trachten hem te bewegen om die op te lossen.

error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon