desktop

tablet & mobile

Voldoen de afmetingen van jouw parkeerplaats aan de normen?

Een parkeerplaats die veel te klein en dus niet bruikbaar blijkt, is een vaak voorkomend probleem.

Vaak worden op het grondplan de auto’s niet op schaal ingetekend, wat een vertekend beeld geeft.

Wegens het ontbreken van een Belgische parkeernorm dienen we te verwijzen naar de Nederlandse norm.

Hierin staat vermeld dat de afmetingen van de parkeervakken afhankelijk zijn van het gebruik, de gebruiksduur en het gebruiksprofiel. Op parkeerterreinen en bij parkeergarages bedraagt de basisbreedte ten minste 2,30 m en bij stallingsvoorzieningen ten minste 2,25m.

Aanbevolen wordt voor garages geen breedte kleiner dan 2,35 m aan te houden.

Indien één of twee zijwanden aanwezig zijn, moet er een breedtetoeslag bijgeteld worden.

Er dient ook rekening te worden gehouden met de positie van eventuele kolommen en andere obstakels en afhankelijk daarvan moet een breedtetoeslag worden bijgerekend. Er moet een bepaalde afstand van de voorkant van de kolom tot aan de parkeerweg zijn om het parkeermanoeuvre te kunnen uitvoeren. Tevens dient een bepaalde maximum afstand van de achterkant van de kolom tot de parkeerweg te worden gerespecteerd om de autoportieren te kunnen openen.

De breedte en de lengte van de parkeerplaats hangt tevens af van de parkeerwegbreedte en het feit of men haaks of schuin dient te parkeren.

In veel projecten wordt door de bouwvergunning opgelegd dat er één of meerdere parkeerplaatsen moeten worden uitgevoerd als gehandicaptenparkeerplaats(en). Dergelijke parkeerplaats moet een breedte hebben van 3,5 m., maar ook hiervoor dient mogelijks een toeslag te worden bijgeteld voor een zijmuur, kolom of obstakel.

Indien je vragen hebt hieromtrent en je je ervan wil vergewissen of je parkeerplaats voldoet, dan helpen wij je graag verder met een expertise.  Ook indien je bijstand wenst bij de voorlopige oplevering van je parkeerplaats, is het zeker zinvol om beroep te doen op Adexcon. Wij kennen, hanteren de normen en verdedigen u t.a.v. de bouwheer.

Mocht je twijfels hebben of je parkeerplaats wel voldoet aan de normen, neem dan gerust contact op met ons op gsmnr. 0479/705619 of hans@adexcon.be .

error: Content is protected !!