desktop

tablet & mobile

Verschillende oorzaken en soorten scheuren

 

Aangezien er heel wat vragen zijn in verband met de ernst van scheuren, geven we hieronder een niet-limitatieve lijst van soorten scheuren die regelmatig voorkomen.

Scheuren aan de binnenzijde van de woning

Scheurvorming door foutieve aansluiting tussen verschillende materialen

Bij de overgang tussen 2 verschillende materialen dient door de bezetter wapeningsgaas te worden geplaatst. Het niet voorzien hiervan kan leiden tot scheurvorming.

scheuren

Scheuren in hoek tussen muur en plafond

Soms treden scheuren op ter plaatse van de inwendige hoek tussen muur en plafond. Voor een mooi eindresultaat moet de overgang tussen muur en plafond worden ingesneden (door de bezetter) en met acrylaat worden gekit (door de schilder). Een woning werkt (beweegt) namelijk, dit is op zich geen probleem en zelfs vrij normaal. Voor het stucwerk is dit alleen iets minder gunstig, omdat stucwerk hard is en dus niet flexibel en bijgevolg scheurt.

Scheuren door het ontbreken van een uitzetvoeg in de vloer

Bij grotere leefruimtes moet men rekening houden met de maximale lengte of oppervlakte om uitzettingsvoegen te voorzien. Hierover bestaan normen die moeten gevolgd worden.
Ook ter hoogte van de deuropeningen dient meestal een uitzetvoeg in de vloer te worden aangebracht.

Scheuren door het niet respecteren van de toelaatbare doorbuiging van de vloerplaat

Scheuren in niet-dragende muren kunnen ontstaan door het niet respecteren van de maximaal toelaatbare doorbuiging van de betonvloerplaten.

Scheuren ontstaan door spatkrachten van hellend dak

Afhankelijk van de dakconstructie en dakelementen worden spatkrachten uitgeoefend op de muren. Daarom moeten de nodige voorzieningen getroffen worden. Zoniet, kunnen deze scheuren veroorzaken en zelfs de muren naar buiten duwen, waardoor de stabiliteit in het gedrang komt.

Scheuren door trillingen

Door werken op een naastliggend project, bv. bij het inheien van poutrellen en metalen platen voor een berlinerwand, ontstaan trillingen. Indien zulke werken vlak naast een woning gebeuren, kan dit spanningen en dus ook scheuren doen ontstaan. De berlinerwand dient te worden voorzien van ankers, die na uitharding opgespannen worden. Het gebeurt dat er zich dan een kleine verplaatsing van de berlinerwand voordoet, waardoor de scheimuur een kleine horizontale verplaatsing ondergaat en scheuren doet ontstaan.

Scheuren door het niet toepassen van een glijfolie

Scheuren kunnen ontstaan door het niet toepassen van een glijfolie onder de opleg van vloerplaten.

scheuren door trillingen
Horizontale scheuren in binnenmuren

Scheuren door verlaagde grondwaterstand

Soms ontstaan scheuren door periodes van lange droogte, waarbij de grondwaterstand gedurende lange tijd verlaagt. Het grondwater oefent een opwaartse drukkracht op de fundering. Bij lage grondwaterstand valt deze druk weg en ontstaan spanningen in de woning, die scheuren kunnen veroorzaken.

Scheuren in aanbouwconstructies

In aangebouwde constructies kunnen door differentiële zettingen scheuren ontstaan.
Een bestaande constructie heeft haar zetting reeds gehad, terwijl de nieuwe constructie nog moet zetten en dit vindt doorgaans gedurende de eerste 3 jaar plaats.

Aanbevelingen

Bent u zinnens een woning aan te kopen, wees vooral waakzaam als er recent geschilderd of behangen is. Dit wijst vaak op het verdoezelen van scheuren of vochtproblemen.
Wil u weten of de scheuren evolueren, kleef dan een kleefband met markering over de scheuren en volg de evolutie op. Dit kan helpen bij het vormen van een beeld van de situatie.

Scheuren aan de buitenzijde van de woning

Scheuren in de aansluiting tussen 2 verschillende materialen

In de aansluiting tussen 2 verschillende materialen dient een elastische voeg te worden voorzien om de schuifwerking op te vangen. Beide materialen zetten anders uit en vooral op zuidelijk gerichte plaatsen waar de thermische werking het grootst is, kan dit tot aanzienlijke scheuren leiden. Bijvoorbeeld tussen beton en gevelmetselwerk.

Scheuren door gebrek aan uitzettingsvoegen in lange gevel

Verticale scheuren doen zich ook voor in een zeer lange gevel en waarbij nergens een uitzettingsvoeg voorzien werd om thermische werking op te vangen.

Scheuren in hoeken van ramen bij Etics

Scheuren kunnen zich voordoen ter plaatse van de hoeken van de raamopeningen bij toepassing van Etics. Hier dienen wapeningsnetten te worden geplaatst (diagonaalwapening). Daarnaast moeten L-vormige isolatieplaten in de hoeken worden aangebracht.

Scheuren in gevelplinten

Scheuren ontstaan op plaatsen waar klinkers of tegels zonder speling tegen de natuursteenplinten aansluiten. Bij warme temperaturen zetten de klinkers of tegels uit en drukken tegen de plinten, waardoor deze scheuren.

Hebt u twijfels over de ernst van scheuren, vreest u dat de scheuren in uw woning de stabiliteit in het gedrang brengen of wil u de gebreken laten vaststellen om uw aannemer in gebreke te stellen? Neem dan gerust contact op met ons op het gsmnr. 0479/705619 of hans@adexcon.be .

Wij helpen u graag verder.

error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon