desktop

tablet & mobile

Bewegingsvoegen bij de plaatsing van binnentegels

Afhankelijk of uw tegel binnen of buiten wordt geplaatst, gelden er andere regels en normen.

We behandelen in dit artikel enkel de plaatsing van binnentegels.

Door temperatuursschommelingen kunnen bij foutief geplaatste vloertegels barsten ontstaan.

Extra aandacht dient te worden besteed aan de plaatsing van vloertegels in combinatie met vloerverwarming of op plaatsen waar de temperatuur door bezonning hoog kan oplopen.

Om te voorkomen dat de tegels plaatselijk barsten of omhoog gedrukt worden, dienen bewegingsvoegen te worden voorzien.

Volgens de normen moeten de binnenvloeren zonder vloerverwarming onderverdeeld worden in velden met een oppervlakte van ten hoogste 50 m2 of met een lengte van hoogstens 8 m. Ook in deuropeningen moeten doorgaans bewegingsvoegen voorzien worden. Bij vloerverwarming is deze oppervlakte of maximale lengte beperkter. Wij, als bouwkundig expert, passen de juiste criteria toe voor uw situatie om te oordelen of de  uitvoering binnen of buiten de norm is.

Daarnaast moet de vloer ook aan de aansluiting tegen de muren vrij kunnen bewegen om thermische spanningen op te vangen.  Daarvoor dient randstrookisolatie te worden voorzien. Deze mag niet te kort worden afgesneden/geplaatst en moet tot aan de bovenzijde van de vloertegel lopen, om te vermijden dat contactgeluiden kunnen optreden en om uitzetting toe te laten.

Hebt u te maken met barsten of omhoog gedrukte tegels en wenst u uitsluitsel omtrent de vakkundigheid van de plaatsing?  Adexcon is uw bouwexpert met jarenlange ervaring en kennis van van de normen. Wij komen langs voor een bouwkundige expertise en maken een expertiseverslag op waarmee u de aannemer kan ingebreke stellen.

Neem gerust contact op met ons op hans@adexcon.be of gmnr. 0479/705619 en wij helpen u graag verder.

error: Content is protected !!