desktop

tablet & mobile

Muurvoeten in combinatie met Etics

Om het risico op opspattend water tegen de gevel te beperken en evacuatie van het oppervlaktewater te bevorderen, is het aanbevolen om een zone van minstens 30 cm breedte met steenslag te voorzien rondom de woning.

Daarnaast is het aan te bevelen om een schok- en vochtbestendige isolerende plint te voorzien, die dienst doet als sokkel.  Vaak wordt hierbij voor blauwe hardsteen geopteerd. De plint belet dat de ETICS in contact komt met opspattend of opstijgend vocht.

Volgens de norm moet de aanzet van de ETICS zich minstens 30 cm boven het maaiveld bevinden en dit boven de vochtwerende bescherming van de muur en boven de spatzone.

Eventuele problemen, zoals capillaire vochtopstijging, dienen eerst te zijn opgelost en de muur moet voldoende uitgedroogd zijn, ingeval van renovatie.

Indien met bovenstaande geen rekening wordt gehouden, riskeert men dat de ETICS beschadigd geraakt, afblakert en zelfs lokaal van de muur wordt weggeduwd.

Mocht u te maken hebben met deze problematiek of indien u vragen hebt, wij verstrekken professioneel bouwadvies of helpen u graag verder met een bouwkundige expertise.

Aarzel niet om uw bouwadviseur te contacteren via mail naar hans@adexcon.be of telefonisch via gsmnr. 0479/705619.

error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon