desktop

tablet & mobile

Blaasvorming plat dak

Inspecteer regelmatig je plat dak om waterinfiltratie voor te zijn

Blazen kunnen ontstaan door een slechte plaatsing van de dakhuid, scheurtjes in de dakhuid of slechte hechting van de naden. Sommige isolatieplaten geven gassen vrij, waardoor blaasvorming kan optreden.

Heb je te maken met grote luchtblazen, is de kans groot dat vocht in het spel is die onder de dakbedekking zit.

In zomeromstandigheden, waar de oppervlaktetemperatuur ter plaatse van de zwarte dakhuid gemakkelijk 60 °C kan bedragen, zal door verdamping van het vocht dat zich onder de dakdichting bevindt, de blaasvorming in grote mate toenemen.

De ondergrond moet droog zijn alvorens de dakdichtingswerken aan te vatten.

Blazen in de dakhuid zorgen niet alleen voor vochtschade aan het plafond of muren, maar ook voor verrotting van de dakstructuur, schimmelvorming en een lagere energetische prestatie.

Controleer zeker ook de naden van de dakbedekking. Als die onthecht zijn of onvoldoende overlap hebben, kan er water onder de dakhuid komen en schade veroorzaken, zowel aan de isolatie als aan de dakstructuur.

Controleer ook of de dakbedekking geen scheuren vertoont.

Belangrijk is dat men de plaatsingsvoorschriften volgt en dit in combinatie met het soort ondergrond. Soms moeten additionele bevestigingsmiddelen worden toegepast en moeten de isolatieplaten op een bepaalde manier aan de onderconstructie worden bevestigd.

Sommige dakbedekkingen moet partieel, terwijl andere volledig moeten worden gekleefd.

Het is van belang dat men werkt met isolatieplaten met een grote vormstabiliteit en een geringe vochtgevoeligheid.

Ingeval de dakbedekking niet verlijmd is, maar voorzien is van een laag grint, moet deze correct en voldoende dik zijn aangebracht met de juiste grintkeuze.

Wees je er van bewust dat waterinfiltraties of lekken behoren tot de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer.

Heb je nog vragen of twijfels aangaande de dakbedekking van je woning of gebouw, neem dan gerust contact op met ons via hans@adexcon.be of gsmnr. 0479/705619

error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon