desktop

tablet & mobile

Verplichting vanaf 1 januari 2020 – Rookmelders in iedere woning

Wie sedert 1 januari 2013 bouwt, renoveert of verhuurt, dient op elke verdieping een rookmelder of branddetectiesysteem te voorzien.  Vanaf 1 januari 2020 geldt die verplichting voor íedere Vlaamse woning, dus ook voor bestaande woningen, zelfs de woning die u zelf bewoont.

Deze verplichting is ook van toepassing op kelders en zolders in gedeeld gebruik (bv. in appartementsgebouwen en in kamerwoningen). Syndici dienen bij de mede-eigenaars budgetten te vragen om het gebouw van brandbeveiliging te voorzien.

Welke types rookmelders:

  • Met vervangbare batterijen – best maandelijks testen, batterijen regelmatig vervangen en stofvrij houden
  • Op stroom – veiliger, beter en vraagt minder onderhoud

Waar rookmelders plaatsen:

  • Minstens op elke verdieping
  • Bij voorkeur ook in elke ruimte waar u doorheen moet op weg naar de korste vluchtweg
  • Kelders en zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn of waar zich een technische installatie bevindt, moeten minstens één rookmelder hebben

Wat zijn de gevolgen als je als verhuurder verzuimt aan deze verplichting:

  • De gemeente zal geen conformiteitsattest uitreiken wanneer je er als verhuurder om vraagt
  • Extra strafpunten wanneer een technisch verslag wordt opgesteld
  • De verhuurder riskeert sancties
  • Het is niet ondenkbaar dat ingeval van brand uw verzekeraar zal vragen om u elders te verzekeren

error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon