desktop

tablet & mobile

Waarom beroep te doen op de bouwexpertise van een bouwadviseur ?

Wat is de meerwaarde van een bouwadviseur?

  • In de bouwwereld zitten heel wat “aannemers” die snel geld willen verdienen en het vertrouwen van de bouwers en verbouwers misbruiken.  Sommige klanten zijn onwetend of té goedgelovig, terwijl die aannemers prijzen hanteren die vér boven de gangbare tarieven liggen. Aannemers gaan prat op hun kwaliteit, terwijl de realiteit dikwijls het tegenovergestelde uitwijst.  Als leek is het moeilijk om tegen die praktijken in te gaan en je te verweren.  Dan is de bijstand van een bouwexpert vaak de oplossing om toch de kwaliteit en afwerking te krijgen waarvoor je tenslotte betaalt.

 

  • Let vooral op met uw aannemingscontracten. Zorg voor een duidelijke omschrijving van de werken in het contract en welke prijs hier tegenover staat. Vraag detailtekeningen van de uit te voeren werken. Laat u niet misleiden door onduidelijke en vage contracten, zet alle aanpassingen en mondelinge afspraken ter bevestiging op papier. Onthoud dat louter mondelinge afspraken onvoldoende bewijskracht hebben. Controleer ook of het juiste BTW tarief wordt toegepast en ga de financiële toestand van uw aannemer na vooraleer je er mee in zee gaat. Check ook de recensies van uw aannemer.

 

  • Laat steeds tijdig een plaatsbeschrijving maken als je bouwt in een zone met omliggende gebouwen, zeker bij toepassing van een bronbemaling.

 

  • Raadpleeg een verzekeringsagent om het afsluiten van een ABR (alle bouwplaats risico’s) verzekeringspolis te bespreken.

 

  • Ga op zoek naar een bekwame, maar vooral onafhankelijke architect.

 

  • Desondanks de goede voorzorgen kan het toch vaak foutlopen tijdens de bouwfase. U meent tal van gebreken vast te stellen of u heeft twijfels over de uitvoering, maar kan die niet weerleggen. Sommige aannemers gaan ervan uit dat ze met leken te maken hebben en schuiven alle verantwoordelijkheid onder tafel of beweren dat er geen probleem is.  Zonder verweer of de expertise van een bouwexpert of bouwadviseur is het vaak onbegonnen werk om uw gelijk te halen. Een verslag van een bouwexpert is vaak de eerste stap om uw aannemer op objectieve wijze te confronteren met de gebreken, gestaafd a.d.h.v. de normen en wetgeving. De verantwoordelijke (meestal de aannemer) zal bijgevolg genoodzaakt zijn om op zijn kosten de gebreken te herstellen.  Deze dient dan remediërende acties voor te stellen waarbij de kosten tot herstel ten zijnen laste komen. Met onze bouwexpertise, kunnen wij nagaan of dit een afdoende oplossing is voor het probleem en kunnen wij bijsturen en bemiddelen waar nodig.

 

  • Beter voorkomen dan genezen!  Best is in feite om al van bij de start van het project beroep te doen op een bouwadviseur.  Heel wat ontwerpplannen bevatten fouten, omdat de focus eerder ligt op het esthetische en minder op het functionele en bouwtechnische.  Sommige aannemers voeren die fouten in de ontwerpplannen blindelings uit. Dan is er soms geen weg meer terug of rest er enkel nog een compensatie te vragen voor de minderwaarde. Wij identificeren van bij het begin deze gebreken of aandachtspunten, zodat het project vlotter verloopt en met alles rekening wordt gehouden. (bv. koudebruggen, thermische uitzetting, veiligheid, de gangbare normen , enz….).  Op die manier voorkomt u eveneens vertraging van uw bouwproject omdat anders zaken moeten worden af- of uitgebroken en opnieuw gedaan.
  • Vanuit onze jarenlange bouwexpertise benaderen we bepaalde problemen (zoals vochtproblemen, waterinfiltratie, scheuren, enz.) vanuit een totaal andere optiek. Vaak hebben aannemers een tunnelvisie waardoor ze de kern van het probleem niet zien. Wij gaan zeer analytisch tewerk en leggen verbanden om uiteindelijk tot de kern van het probleem te komen.

 

  • Tijdens de voorlopige oplevering identificeren wij tal van gebreken, die een leek niet zou opmerken.  Sommige aannemers rekenen op het gebrek aan kennis van bouwers en verbouwers. Ze hopen snel en zonder diepgang op te leveren om zo weinig mogelijk opleveringspunten te bekomen. Echter, alle zichtbare gebreken die ná de voorlopige oplevering opgemerkt worden, kunnen niet meer verhaald worden op de aannemer en zijn dan voor rekening van de bouwer.  Het is onze missie om u tijdens de voorlopige oplevering met kennis van zaken bij te staan en te bemiddelen, zodat u met een gerust gevoel uw woonst kan in ontvangst nemen.

 

Mocht je beroep willen doen op onze bouwexpertise en bemiddeling of indien u bijstand wenst bij de voorlopige oplevering, dan staan wij u graag bij. 

Wij zijn ervan overtuigd dat u de kosten van een bouwadviseur of bouwexpert meer dan terugverdient.

Neem gerust vrijblijvend contact op met ons op hans@adexcon.be of telefonisch op 0479/705619.

error: Content is protected !!