desktop

tablet & mobile

Veel voorkomende bouwfouten

Algemene bouwfouten

Ondanks het feit dat je beroep doet op een aannemer waarvan je mag verwachten dat deze de uitvoering van je project met de nodige vakkundigheid uitvoert, toch komen regelmatig dezelfde bouwfouten terug tijdens onze expertises.  Dit zowel bij renovatie als bij nieuwbouw, alsook tijdens de bouwfase en bij de voorlopige oplevering.

Als eigenaar of bouwheer ontbreekt het je wellicht aan technische kennis om de bouwfouten of bouwgebreken goed te kunnen beoordelen en de ernst ervan in te schatten.   Dan kan een bouwkundige expertise je gerust stellen.  Wij kunnen oordelen of de bouwfout valt binnen de 10-jarige aansprakelijkheid aannemer, zodat je je aannemer in gebreke kan stellen.  Wij kunnen eventueel in een constructief overleg met je aannemer een plan van aanpak bekijken of evalueren tijdens een tegensprekelijke expertise. 

Heb je twijfels over de correcte uitvoering, neem dan zeker foto’s tijdens de werken, zodat je destructief onderzoek achteraf kan vermijden. Mogelijks is na afwerking het bouwgebrek niet meer zichtbaar, waardoor de gevolgen pas later manifesteren.

Of neem contact op met ons, zodat je je kan vergewissen van de ernst van het gebrek of om tijdig in te grijpen en je aannemer te confronteren met de bouwfouten voor het te laat is.

Bouwgebreken in algemene delen

Ook in de algemene delen wordt er vaak gezondigd tegen de normen en komen bouwfouten veelvuldig voor. Vooral in ondergrondse parkings merken we zeer veel bouwgebreken.

Heel wat syndici doen daarom beroep op ons bij de voorlopige oplevering van de algemene delen omdat wij de VME beter kunnen verdedigen op technisch vlak t.a.v. de aannemer.  Zo is de VME gerust dat die de afwerking en uitvoering volgens de normen krijgt waarvoor ze mee bijdragen. Op die manier zijn ze ook zeker dat de algemene delen aan de veiligheidsnormen voldoen.

De bijstand bij de voorlopige oplevering algemene delen is een kost die zichzelf vlot terugverdient en ontzorgt zowel de syndicus als de VME.

Voor de bestaande gebouwen doen syndici vaak beroep op onze expertise met het oog op het oplossen van bepaalde bouwgebreken, gaande van vochtinfiltraties, problemen met terrassen of daken, scheuren in gebouwen, enz.

Door onze jarenlange ervaring komen wij vrij snel tot de kern en oplossing van het probleem.

error: Content is protected !!