desktop

tablet & mobile

Voldoet de inrit van uw ondergrondse parkeergarage aan de voorschriften?

U twijfelt of de inrit van uw ondergrondse parkeergarage wel degelijk in overeenstemming is met de voorschriften en uw voertuig niet kan beschadigen bij het in- of uitrijden?

In België is er geen eigen norm aanwezig, waardoor men gebruik maakt van de NL norm NEN 2443 of van de Duitse norm. Hierin worden de functionele eisen, prestatie-eisen en aanbevelingen opgenomen voor parkeervoorzieningen.

Afhankelijk van het type parkeervoorziening bedraagt het hellingspercentage max. 24%. Indien de helling steiler is dan 14% moeten overgangsbochten worden voorzien.

Ingeval van bochten, hangt het toegestane hellingspercentage hangt af van het te overbruggen hoogteverschil en de beschikbare lengte hellingbaan, gemeten vanuit de as van de rijstrook.

Door de plaatsing van overgangsbochten wordt belet dat de wagen op bepaalde punten beschadigd geraakt tijdens de overgang van horizontale naar hellende vlakken of omgekeerd.

Hebt u twijfels of uw toekomstige ondergrondse parkeergarage voldoet aan de voorschriften en wil u een deskundige opinie hierover?

Aarzel niet om ons te contacteren voor een afspraak op hans@adexcon.be of bel naar 0479/705619.

error: Content is protected !!