desktop

tablet & mobile

Voorlopige oplevering en betaling laatste schijf

Contractueel is het doorgaans zo bepaald dat op moment van de voorlopige oplevering van je nieuwbouw of woonst de laatste schijf dient betaald te worden.

Tijdens de voorlopige oplevering vindt in principe de eigendomsoverdracht plaats. De eigendomsoverdracht impliceert de overhandiging van de sleutels en de aannemer neemt op dat moment afstand van het inroepen van de zichtbare gebreken.  Je dient als eigenaar vanaf dat tijdstip ook zelf in te staan voor de verzekering van je pand.

Concreet betekent dit dat er een PV van voorlopige oplevering wordt opgemaakt door de aannemer waarin alle zichtbare bouwgebreken worden opgenomen. Het is van cruciaal belang dat dit zo volledig mogelijk is, want alle zichtbare gebreken of afwerkingsproblemen die niet in het PVVO zijn opgenomen, zijn nadien voor rekening van de eigenaar/koper.

Na ondertekening van het PV van voorlopige oplevering kan alleen nog de aansprakelijkheid van de aannemer worden ingeroepen voor verborgen gebreken of gebreken i.v.m. stabiliteit en vocht.

In sommige gevallen kan de eigenaar/koper vrezen dat er dermate gebreken zijn dat het pand niet opleverbaar is. Dit is o.m. het geval bij het ontbreken van essentiële elementen die het pand bewoonbaar maken, zoals de afwezigheid van water, elektriciteit, gas of problemen met de veiligheid.

Maar wat als je aannemer je uitnodigt voor de voorlopige oplevering, je inmiddels de laatste schijf hebt betaald en er bij de voorlopige oplevering blijkt dat er toch niet zal kunnen opgeleverd worden?

Dan heb je geen drukkingsmiddel meer t.o.v. de aannemer om het pand op korte termijn opleverbaar te maken. Indien alles betaald is, kan hij rustig zijn tijd nemen, terwijl jij misschien je huidige woonst moet verlaten en huisvestingsproblemen krijgt.

Als de laatste schijf nog niet betaald is, zal je aannemer er alles aan doen om zo spoedig mogelijk het pand opleverbaar te krijgen zodat hij zijn centen kan innen. Als de aannemer in slechte papieren zit, is het zeker aangewezen om nog niet alles te betalen tot je pand bewoonbaar/opleverbaar is.

Raadpleeg vooralsnog eerst je verkoopsovereenkomst en indien daarin geen clausules zijn opgenomen omtrent de betalingsmodaliteiten, opteer dan voor de betaling van de laatste schijf met een bankcheque.  Dit is een geldig betalingsmiddel en indien de voorlopige oplevering niet doorgaat, geef  je de bankcheque niet af en ben je jouw centen nog niet kwijt.

Je kan best wel je aannemer in kennis te stellen ingeval je de laatste schijf wenst te betalen met een bankcheque.

Heb je nog vragen of wens je je te laten bijstaan door een bouwadviseur tijdens de voorlopige oplevering voor het identificeren van zichtbare gebreken? Neem dan contact op met ons op hans@adexcon.be of gsmnr. 0479/705619.

error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon