desktop

tablet & mobile

Last van geurhinder? Controleer dan de verluchting van uw sanitaire installatie

Door de stroming van het afvalwater in de afvoerleidingen ontstaan drukverschillen. (boven- en onderdruk)

Eerst en vooral moet je in acht nemen dat tussen elk sanitair toestel en de afvoerleiding een sifon wordt geplaatst en dat de afvoerbuizen gasdicht zijn uitgevoerd. 


Tevens moet je ervoor zorgen dat de afvoerleidingen in verbinding staan met de buitenlucht, om leegzuigen van sifons te voorkomen en geurhinder vanuit het rioolstelsel te vermijden.

Bij woningen met verdiep kan je dit bekomen door de verticale standleiding hoger door te trekken tot door het dak, waar het lucht kan aantrekken bij onderdruk in de afvoerleiding.  We spreken dan over primaire verluchting. Zorg er steeds voor dat de standleiding voldoende diameter heeft, zodat die zowel kan beluchten als ontluchten.

Indien de diameter van de standleiding onvoldoende is en het gebouw vrij hoog is, kan je bij het afvoeren van de bovenste toestellen een overdruk creëren zodat er in de sifons  van de onderste verdiepingen hevelwerking optreedt.  Dit valt op te lossen door onderaan een verluchtingsbuis op het afvoersysteem aan te sluiten die de overtollige lucht afvoert.  Men spreekt dan van secundaire verluchting.

Tenslotte kan het probleem van leegzuiging van de sifon of het stankslot worden verholpen met beluchtingskleppen, snuivers genaamd in de volksmond.  Dit wordt enkel toegepast indien verluchtingsleidingen niet mogelijk zijn.

Hebt u nog vragen of wenst u een oplossing voor dit probleem?  Contacteer ons voor een afspraak en wij helpen u graag verder.

error: Content is protected !!