desktop

tablet & mobile

Versoepeling maatregel verplichte dakisolatie voor huurwoningen

Zoals u wellicht weet, dienden principieel vanaf 2020 alle huurwoningen te voldoen aan de dakisolatienorm.  Panden die enkel door de eigenaar(s) worden bewoond, zijn niet verplicht om aan de norm te voldoen.

Bij het niet naleven van de dakisolatienorm riskeert men dat de woning onbewoonbaar wordt verklaard en dus ook niet meer kan worden verhuurd.

N.a.v. deze maatregel ontstond héél wat heisa tussen de bewoners van appartementen.  De norm is namelijk niet van toepassing indien in het pand enkel eigenaars-bewoners zijn.  Van zodra er 1 eigenaar- verhuurder in het pand een woonst verhuurt, geldt de dakisolatienorm.  Dat betekent dat door toedoen van 1 eigenaar-verhuurder de VME en dus ook de eigenaars-bewoners de kosten van de aanpassing mee moeten dragen, ook al hebben ze er zelf geen direct voordeel of belang bij. 

Daarnaast heerst er paniek en ongerustheid omdat veel VME’s en syndici vrezen dat ze voor het jaareinde geen aannemer meer  kunnen vinden die de werken nog tijdig kan uitvoeren.

Eind mei 2019 heeft de Vlaamse Regering een maatregel gestemd die een versoepeling inhoudt van de dakisolatienorm. Er zullen geen strafpunten worden toegekend en het pand zal hierdoor niet onbewoonbaar worden verklaard indien de EPC score gelijk of lager is dan volgende grenswaarden:

  • 400 Kwh/m² voor appartementen
  • 500 Kwh/m² voor gesloten bebouwing
  • 550 Kwh/m² voor halfopen bebouwing
  • 600  Kwh/m² voor open bebouwing

In die gevallen zijn er voorlopig geen dringende investeringen voor dakisolatie verplicht en moet men niet aan de norm voldoen.

Een verademing voor veel syndici die instaan voor het beheer van de gebouwen.  De dakisolatiewerken vergen behoorlijk wat organisatie, opvolgwerk en financiële middelen.  Door deze versoepeling ontsnappen een deel van de panden in hun beheer aan de verplichting.

Niettegenstaande de versoepeling van de maatregel, adviseren we toch zoveel mogelijk om dakisolatie te voorzien.  De grootste warmteverliezen treden immers op via het dak en door deze te beperken wordt de investering bijzonder snel terugverdiend.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren op 0479/705619 of mailen naar hans@adexcon.be .

error: Content is protected !!