desktop

tablet & mobile

Vanaf 2022 is het EPC verplicht voor algemene delen van Vlaamse appartementsgebouwen

Vanaf 2020 kan je het EPC attest al aanvragen voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. Vanaf 2022 moet men er verplicht over beschikken, ongeacht of je je appartement verkoopt of verhuurt.  De Vlaamse overheid houdt rekening met een overgangsperiode van 2 jaar, om de energiedeskundigen in staat te stellen om dit te realiseren.

Het EPC attest verschaft informatie over de muurisolatie, het dak, de vloeren, collectieve installaties, warmwaterproductie enz.

Op basis van de aanbevelingen in het EPC attest, kan men de algemene delen energie-efficiënt renoveren.  Dit kan men bereiken door enerzijds de warmteverliezen en dus de energievraag te beperken. Anderzijds kan men de energievraag zo zuinig mogelijk invullen door energiezuinige installaties te plaatsen.  (warmtepompen, zonnepanelen, hogerendementsketel, enz.)

De informatie uit het EPC van de algemene delen dient als basis voor de EPC’s van de appartementen in het gebouw en moet daarom steeds actueel zijn.  Het EPC is 10 jaar geldig, maar moet geactualiseerd worden bij energetische renovaties.

Niet-residentiële gebouwen met een oppervlakte van minder dan 500 m² moeten eveneens over een EPC attest beschikken ingeval van verkoop of verhuur.  Bedoeld worden hier winkels, kabinetten voor vrije beroepers, enz.

Hebt u vragen over energiezuinige renovatieoplossingen, neem dan contact op met ons op het gsmnr. 0479/705619 of hans@adexcon.be .

error: Content is protected !!