desktop

tablet & mobile

Veel voorkomende bouwfouten bij crepi

De dakrandprofielen op onderstaande afbeelding hebben onvoldoende horizontale en verticale oversteek t.o.v. de crepi.

dakrandprofiel crepie
dakrandprofiel crepi

Onderaan de crepi, boven de sokkel diende een druiprandprofiel te worden toegepast. Zonder druiprandprofiel kan aflopend water hierdoor teruglopen naar de sokkel, daar waar het steeds de bedoeling is om water zo vlug mogelijk te doen afvloeien.

druiprandprofiel crepie

De positie van de blauwe hardsteenplint kan op verschillende manieren geplaatst worden.  De uitvoering moet overeenstemmen met de detailtekeningen van de leverancier en/of voldoen aan de technische voorschriften van het WTCB. De hoogte van de plint speelt o.a. een belangrijke rol en is hieronder niet gerespecteerd.

hoogte plint crepie
hoogte plint bij crepie

De zijdelingse kopschotjes van de aluminium raamdorpels dienen in de Etics ingewerkt te zitten, wat hieronder niet het geval is.

kopschotjes-raamdorpels-bij-crepi
kopschotjes-raamdorpels-bij-crepie

Zichtbare oneffenheden: Onderstaande foto’s werden genomen bij ochtendzon waardoor strijklicht aanwezig is. De beoordeling mag enkel gebeuren bij natuurlijke lichtinval, en niet bij scherend licht.

oneffenheden in crepie
oneffenheden in crepi

Dakrandprofielen die niet werden gekit, zoals hieronder, kunnen aanleiding geven tot waterinfiltratie of vochtproblemen.

opkitten dakrandprofielen crepi
opkitten dakrandprofielen crepi

De blauwe hardsteen raamdorpels dienen voorzien te zijn van zijopstanden, wat in afbeelding hieronder niet het geval is.

zijopstanden-blauwe-hardsteendorpels-bij-crepie
zijopstanden-blauwe-hardsteendorpels-bij-crepi

Heb je nog vragen of wenst u op onze expertise beroep te doen, neem dan vrijblijvend contact met ons op het nr. 0479/705619 of hans@adexcon.be.

error: Content is protected !!