Welke toleranties gelden er voor het plaatsen van vloeren?

januari 26, 2020

Het plaatsen van vloeren dient volgens de regels van goed vakmanschap te gebeuren.

Hiervoor zijn specifieke normen van toepassing: de toleranties zijn afhankelijk van de grootte van de tegel, het soort tegel, enz.

We lichten hiervan slechts enkele toe:

Volgens de technische voorschriften mag het hoogteverschil tussen naast mekaar liggende tegels slechts een bepaalde afwijking bedragen.

Voorbeeld overschrijding hoogteverschil:

Voor de breedte van de voegen staat men  een afwijking van 1 mm toe die vermeerderd wordt met de werkelijke dimensionale toleranties op de gebruikte tegels.

Voorbeeld overschrijding voegbreedte:

Ook dienen op welbepaalde plaatsen al naargelang de situatie, bewegingsvoegen te worden voorzien. Deze voegen dienen elastisch te worden opgekit.

Voorbeeld bewegingsvoeg:

Dit zijn slechts enkele afwijkingen of intoleranties m.b.t. het plaatsen van vloeren, maar er zijn nog meerdere normen waaraan de vloeren moeten voldoen.  Wij passen deze normen toe en verwijzen ernaar in ons expertiseverslag.

Adexcon kan u van dienst zijn met een expertise van uw vloeren en beoordelen of de plaatsing van uw vloeren voldoet aan alle normen.  Wij kunnen, indien gewenst, een expertiseverslag opstellen, waarmee u uw aannemer in gebreke kan stellen.

Bent u nog in de bouwfase en moet de voorlopige oplevering nog plaatsvinden? Dan kunnen wij u bijstaan als bouwexpert op het moment van de oplevering om alle gebreken of afwerkingsproblemen te identificeren.  Wij zorgen ervoor dat de bouwfouten of bouwgebreken worden opgenomen in het PV van voorlopige oplevering, zodat u er nadien niet zelf moet voor opdraaien.

Hebt u nog vragen of wenst u op ons beroep te doen, neem dan vrijblijvend contact met ons op het nr. 0479/705619 of hans@adexcon.be .

Wij helpen u graag verder.

Tot binnenkort.