desktop

tablet & mobile

Vloerverzakkingen bij gespoten PUR

EenPUR-vloerisolatie die goed en volgens de regels van de kunst uitgevoerd is, kan onmogelijk verzakken. Het is van belang dat een bedrijf gecontacteerd wordt dat beschikt over een ATG-keuring. Deze zijn verplicht te werken op de voorgeschreven wijze. Bovendien beschikt het bedrijf over bekwaamheidscertificaten voor haar installateurs.

Indien de gespoten vloerisolatie niet correct uitgevoerd wordt, is het mogelijk dat het polyurethaanschuim ná belasting overmatig vervormt. Dit probleem uit zich in de regel door het ontstaan van een opening tussen de plinten en de vloerbedekking die buiten de toleranties valt. (zoals hierboven afgebeeld)

Bij het plaatsen van gespoten PUR dient men met volgende plaatsingsvoorschriften rekening te houden :

1.            zuiverheid van de ondergrond

2.            beugelen van alle nutsvoorzieningen en buizen

3.            bescherming tegen nevel door het sprayen

4.            isolatie in verschillende lagen van max. 4 cm

5.            voor een vlak oppervlak de PUR isolatie opschuren

6.            de temperatuur van de ondergrond bij uitvoering

7.            de meter-passen

Indien een vloer echter in zijn geheel gezakt is, is het aangewezen om de kwaliteit van het gespoten schuim te controleren. Een afwijkende densiteit, te lage druksterkte of een gebrek aan dimensionale stabiliteit zijn tekenen van een minder kwalitatief schuim.

Mocht u te maken hebben met vloerverzakking bij gespoten PUR, dan helpen wij u graag verder om na te gaan of de vervorming buiten de toleranties valt al dan niet.

Neem gerust contact met ons op via hans@adexcon.be of telefonisch op 0479/705619.

error: Content is protected !!