desktop

tablet & mobile

Komt er algemeen verlaagd BTW tarief van 6% voor nieuwbouw ná sloop?

Men wil de sloop en heropbouw binnenkort algemeen aantrekkelijker maken.  Men dringt er bij de federale regering op aan om het verlaagd BTW tarief van 6% algemeen in te voeren met de bedoeling om woningen met slechte energieprestaties  een duwtje in de rug te geven. Echter zal dit wellicht aan voorwaarden verbonden zijn, zoals oppervlakte, enige eigendom, enz.  Het is wachten op de publicatie van de maatregel en de voorwaarden, maar kan nog wel even op zich laten wachten.

Momenteel lopen er projecten vanuit de Vlaamse regering in een aantal stedelijke centra.

Vaak is het een betere optie om de woning volledig af te breken en te heropbouwen dan ze te renoveren.  Naast de energiebesparende voordelen kan de beschikbare ruimte efficiënter worden benut.  Oude panden worden efficiënter heringedeeld bij heropbouw en kunnen woonst bieden aan meerdere gezinnen. De dorpskernen worden vernieuwd en de versleten panden verdwijnen uit het straatbeeld.

Voor de projecten in zones die buiten het verlaagd tarief van 6% vallen, wordt de sloop- en heropbouwpremie alvast verlengd tot 31/12/2020.

Overweeg dus zeker welke aanpassingen of investeringen er moeten gebeuren, maak een kosten-baten analyse van zowel renovatie als sloop en wederopbouw. Hebt u vragen over de toestand van uw woning of wenst u een bouwtechnische audit?  Neem vrijblijvend contact met ons op via het gsmnr 0479/705619 of hans@adexcon.be.

error: Content is protected !!