desktop

tablet & mobile

Wat verandert er in de bouw vanaf 2020?

Vanaf 1 januari 2020 gelden een aantal verplichtingen waaraan een woning moet voldoen.

Bij het niet naleven van bepaalde verplichtingen riskeer je strafpunten en vanaf 15 strafpunten kan je woning ongeschikt worden verklaard.

Dakisolatie

Alle woningen, ook huurwoningen, moeten voorzien zijn van dakisolatie die overeenkomt met een R-waarde of warmteweerstand van 0,75 m² K/W. Dit blijkt uit het EPC attest. Er moet niet voldaan worden aan de dakisolatienorm ingeval het EPC score lager ligt dan:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

 

Indien je niet in orde bent met de dakisolatienorm, riskeer je meteen 15 strafpunten en kan je woning al onbewoonbaar worden verklaard.

Bij het niet voldoen aan de dakisolatienorm, krijgen alle individuele appartementen evenveel strafpunten, niet alleen de appartementen net onder het dak.

De sanctie om ongeschikt te worden verklaard, is niet van toepassing als de eigenaar de woning volledig en uitsluitend gebruikt voor eigen bewoning en over geen andere woning beschikt. In een appartementsgebouw zullen alle appartementen onbewoonbaar kunnen worden verklaard, van zodra er 1 appartement wordt verhuurd en niet voldaan is aan de dakisolatienorm.  Zolang er alleen eigenaars zijn in het appartementsgebouw, is er dus geen verplichting.

Dubbelglasnorm

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle leefruimtes, keuken, slaapkamers en badkamers voorzien zijn van dubbel glas.  Indien je het glas meteen vervangt door hoogrendementsglas, kan je aanspraak maken op premies van je netbeheerder. Indien je de norm niet respecteert riskeer je 3 strafpunten voor 1 raam en 9 punten voor meer dan 1 raam dat niet voldoet.

Vanaf 2023 verhogen de strafpunten van 9 naar respektievelijk 15 strafpunten en riskeer je dus ook dat je woning onbewoonbaar wordt verklaard.

Rookmelder

Op elke verdieping en in alle woningruimtes die uitweg geven tot het verlaten van de woning bij brand, moeten CE gecertificeerde rookmelder voorzien zijn.  Kelders en zolders, dewelke rechtstreeks toegankelijk zijn of waarin een technische installatie aanwezig is, dienen te worden uitgerust met minstens 1 rookmelder.  Dit is eveneens van toepassing op de zolders en kelders in algemene delen. Bij controle zal de woningcontroleur echter uw woning niet onbewoonbaar kunnen verklaren.

Huurwoningen en studentenkamers dienen al vanaf 2013 te zijn uitgerust met 1 rookmelder.

Condenserende CV ketel

Vanaf 2020 worden geen atmosferische CV ketels meer op de markt gebracht. Daardoor dringen zich alternatieve verwarmingsoplossingen op; warmtepompen, zonneboiler, warmtekrachtcentrale of de overstap op condenserende ketels.

Bestaande verwarmingsketels moeten ingeval van vervanging voldoen aan een aantal minimumeisen.  Een gewone hoogrendementsketel van het type B (atmosferische ketel) zal in veel gevallen niet meer voldoen en er zal moeten worden overgeschakeld op een condensatieketel van het type C (gebruikt verbrandingslucht van buiten via een kanaal door muur of dak).

Probleem is in appartementsgebouwen, dat ketels van verschillende types niet via hetzelfde schoorsteenkanaal mogen aangesloten worden.  Hierdoor dringt zich dan op dat alle ketels tegelijk moeten worden vervangen en vervolgens het schoorsteenkanaal onderaan moet voorzien worden van een condensatieafvoer. 

Tenslotte dient nog te worden vermeld dat vanaf 2021 geen stookolieketels meer zullen worden toegestaan voor nieuwbouwprojecten of grondige renovatiewerken.

Mocht je nog vragen hebben omtrent de nieuwe normen en toepassingen, contacteer ons voor meer info op hans@adexcon.be of gsmnr. 0479/705619.

error: Content is protected !!