desktop

tablet & mobile

Heb je te maken met barsten of scheuren in muren?

Barsten of scheuren in muren kunnen verschillende oorzaken hebben, de ene al wat verontrustender dan de andere.  Om de ernst te kunnen beoordelen, vereist dit het inzicht van een deskundige die dan ook kan adviseren omtrent de oorzaak en aanpak om deze definitief op te lossen.

Barsten of scheuren die louter in de bezetting optreden zijn uiteraard minder gevaarlijk dan wanneer die verschijnen in het metselwerk.

De ernst van de scheuren hangt ook af van volgende feiten:

 • dragende of niet-dragende muur
 • diepte van de scheuren; enkel het stukadoorwerk of ook het metselwerk
 • het aantal scheuren
 • of de scheuren stabiliseren (dit kan je nagaan door een kleefstrip aan te brengen over de scheur en na verloop van enkele maanden te zien of de kleefstrip scheurt)

 

Hieronder een oplijsting van scheuren, die meestal als gevaarlijk worden ervaren:

 • Scheuren in muren door een niet goed berekende of uitgevoerde fundering
 • Scheuren onder de opleg van een constructiebalk – kan erop wijzen dat de muur de constructiebalk onvoldoende kan dragen en tast de veiligheid aan
 • Scheuren door roestende wapening – door vocht kan de wapening aangetast worden waardoor deze in volume uitzet en scheuren veroorzaakt. Men spreekt hier over betonrot.
 • Scheuren in muren door betonrot – hierdoor kunnen stukken gevel naar beneden vallen op voorbijgangers
 • Scheuren in muren door grondwaterverlaging – vaak veroorzaakt door werken in de omgeving met droogzuiging en de druk op het gebouw verandert.  Hier gaat het meestal om meerdere scheuren over gans de woning.
 • Scheuren in muren door onderspoeling – afvoerleidingen die gebarsten zijn en de grond wegspoelt waardoor de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komt
 • Scheuren in muren door bouwfouten: poutrellen of balken die foutief werden berekend voor een welbepaalde overspanning of overkragingsbalken die fout werden berekend of uitgevoerd werden.
 • Scheuren in of rond een gemetseld raamlinteel – hierdoor kan een deel van het metselwerk naar beneden storten op voorbijgangers
 • Scheuren in piramidevorm boven latei – wijzen op onvoldoende draagkracht van de latei
  Scheuren door te grote spatkrachten (bv. als de spanten geen stijve knopen hebben, verhoogt de zijwaartse druk van het dak op de draagmuur, waardoor die barsten vertoont en kan leiden tot instabiliteit ervan.

 

Hieronder een oplijsting van scheuren, die doorgaans minder gevaarlijk zijn:

 • Scheuren ontstaan door gebrek aan voldoende dilatatie- of uitzetvoegen. Dilatatie- of uitzetvoegen vangen de werking van temperatuursschommelingen op plaatsen waar een concentratie van spanningen ontstaan. Hierdoor worden krimpscheuren vermeden.
 • Scheuren in gevelmuren door temperatuursschommelingen – bv. schuine scheuren in buitenmuur vertrekkende vanuit hoek van latei
 • Scheuren in muren door krimp: door de werking van verschillende materialen, kunnen scheuren of barsten in de muren ontstaan. In de meeste gevallen minder schadelijk maar wél vaak met esthetische gevolgen
 • Scheuren veroorzaakt door doorbuiging van materialen: bv gipsblokken muur op vloerplaat.
 • Scheuren ontstaan door trillingen bv door. putten in wegenis,  niet correct uitgevoerde verkeersdrempels, riooldeksel of zwaar verkeer

 

Wat te doen bij scheuren in muren?

Indien je zeker bent dat de scheuren gevaarlijk zijn, pak dan vooral de oorzaak aan en camoufleer niet gewoon de gevolgen. Zorg dat je zeker bent dat de situatie gestabiliseerd is, vooraleer de herstelling aan te vatten, zoniet zal de scheur steeds terugkeren.

Heb je twijfels of heb je te maken met gevaarlijke scheuren, neem dan geen risico en vraag advies aan een bouwdeskundige of bouwexpert.  Het gaat tenslotte om uw veiligheid en die van uw naasten. Met het juiste advies voorkomt u bovendien nog verdere schade en word je begeleid in de meest efficiënte aanpak van je probleem.

Heb je ook te maken met scheuren of barsten in uw woning?

Neem gerust contact op met ons op ons gsmnr. 0479/705619 of hans@adexcon.be.

error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon