desktop

tablet & mobile

Betere bescherming bouwheer bij sleutel-op-de deur woning

Check of uw aannemer het ‘Charter der Woningbouwers’ ondertekend heeft

Wie bouwt met een sleutel-op-de-deurbedrijf, is beschermd door de wet-Breyne of de woningbouwwet.

Een aantal zaken liggen dan vast:

  • prijs
  • uitvoeringstermijn
  • maximum waarborg van 5%
  • vrijgave van 2,5% van de waarborg bij voorlopige oplevering
  • vrijgave van 2,5% van de waarborg bij definitieve oplevering
  • kosten van ongelukken bij de bouw kunnen niet op de koper verhaald worden

 

Soms worden er onder onduidelijke voorwendselen aanzienlijke prijstoeslagen of meerwerken aangerekend.  Gebeurlijk wordt het initiële contract met uw aannemer vervangen door verschillende aparte contracten met de onderaannemers.  In dergelijk geval komt de waarborg van de algemene te vervallen. Vaak worden ook al facturen ter betaling aangeboden aan de bouwheer terwijl de werken nog niet werden uitgevoerd.  Als intussen de aannemer failliet gaat, kan dit leiden tot ernstige gevolgen, vertragingen en extra onvoorziene kosten.

Om dergelijke zaken te vermijden en de bouwheren gerust te stellen, pakt de federatie uit met een hernieuwd Charter der Woningbouwers. “

De aannemers die het Charter ondertekenen, engageren zich nu niet alleen om de bepalingen van de wet-Breyne altijd op te nemen in hun contracten en correct na te leven, maar geven daarbovenop nog drie extra garanties aan de bouwheer.

  1. Ze hanteren slechts één contract met de bouwheer. Elke wijziging of aanvulling (inzake prijs, uitvoeringstermijn, gebruikte materialen…) wordt steeds in het oorspronkelijke contract opgenomen of er als bijlage aan toegevoegd. Zo blijft de wet-Breyne dus altijd van toepassing.
  2. De prijs is altijd gebaseerd op de bouwplannen van de klant, die door de architect opgesteld werden. De architect zal in zijn plan rekening houden met de bodemstudie, met de verplichtingen inzake energie-efficiëntie en met de stedenbouwkundige voorschriften.
  3. Er komt een interne toezichtscommissie waar bouwheren terechtkunnen met klachten over het niet-naleven van de wet-Breyne.

 

Het is dus uiterst belangrijk om met definitieve en correcte bouwplannen naar uw aannemer te stappen. Adexcon kan u helpen en voorafgaandelijk bouwadvies geven omtrent uw bouwplan zodat meerwerken kunnen worden vermeden of beperkt. In een latere fase leveren wij ook bijstand bij de voorlopige oplevering van uw woning en kunnen wij ook hier uw belangen behartigen. 

Lees meer op Livios via deze link:

error: Content is protected !!