desktop

tablet & mobile

Voorlopige oplevering: cruciaal moment, belang te weinig gekend

Wanneer de aannemer aan de eindfase van de bouwwerken is gekomen, dan zal hij de woning willen opleveren.   Doorgaans gebeurt dit in 2 fases; de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering.

Maar waar de meeste bouwheren onvoldoende van op de hoogte zijn, is dat de voorlopige oplevering veruit de állerbelangrijkste is.

Daarenboven zijn ze zich niet bewust van het inhoudelijk aspect van de voorlopige oplevering en wat ze moeten verwachten.  Voor velen onder hén, staat dit moment gelijk met de sleutel overhandiging.  Maar dat dit het últieme en cruciale moment is om met een kritische blik de afwerking en zichtbare gebreken te beoordelen en  de bouwgebreken, bouwfouten of afwerkingsproblemen bij de aannemer aan te kaarten, daar staan de bouwheren nog steeds niet genoeg bij stil of ze zijn zich er niet van bewust.

Velen onder hen weten niet dat alle zichtbare gebreken die niet in het proces-verbaal van voorlopige oplevering worden opgenomen, ook niet meer door de aannemer of voor zijn rekening moeten rechtgezet worden.  Echter hiervoor moet de eigenaar of bouwheer achteraf zelf opdraaien.

Bovendien zijn de bouwheren of eigenaars vaak verblind en overdonderd door al het nieuwe dat ze te zien krijgen op die dag, zodat de focus naar de vaststelling van de zichtbare gebreken ver zoek is. Of ze beschikken niet over de gepaste kennis of het inzicht om de bouwgebreken of bouwfouten te kunnen vaststellen.

Het is daarom aangewezen om voldoende tijd voor de rondgang te nemen en nauwgezet aandacht aan de details te besteden. Maar al te vaak pushen aannemers de eigenaars ermee dat het vooruit moet gaan en ze bijvoorbeeld maar een uurtje tijd mogen besteden.  Laat je dus niet onder druk zetten, want u heeft het recht om uw tijd hiervoor te nemen en alle gebreken nauwkeurig vast te stellen.

Zorg er ook voor dat de zichtbare gebreken correct en volledig in het proces-verbaal van voorlopige oplevering worden genoteerd en spreek een periode af, binnen dewelke de zichtbare gebreken moeten worden opgelost.

Wat de definitieve oplevering betreft, deze kan pas na verloop van 1 jaar na de voorlopige oplevering.  Op dat moment kunnen enkel nog verborgen gebreken worden ingeroepen of kunnen de opmerkingen, genoteerd in het proces verbaal van de voorlopige oplevering worden overlopen en opnieuw beoordeeld.

Laat je, indien mogelijk, tijdens de voorlopige oplevering bijstaan door een onafhankelijk bouwexpert, zoals Adexcon, zodat je op uw twee oren kan slapen.  Als bouwexpert kunnen wij omwille van onze jarenlange ervaring en kennis, de meeste zichtbare gebreken, tijdens de rondgang direct identificeren.  Wij controleren alles tot in de kleinste details, hanteren de afwijkingsnormen, bemiddelen ingeval van twijfel of discussie, vrijwaren uw rechten, zodat er weinig of geen kans bestaat op onaangename verrassingen achteraf.

En dit alles voor enkele honderden euro’s! Bijstand bij oplevering is een minimale uitgave voor de belangrijkste aankoop van uw leven.

Nog niet overtuigd?  Lees hier onze recensies.

error: Content is protected !!