desktop

tablet & mobile

Bouwheer-consument beter beschermd gedurende 10-jarige aansprakelijkheidsperiode

Sedert 1 juli 2018 is ook de aannemer verplicht om een verzekering 10-jarige aansprakelijkheid af te sluiten voor bouwgebreken die de stabiliteit van een gesloten ruwbouw aantasten, alsook voor problemen van waterdichtheid (vochtproblemen) die de stabiliteit of soliditeit van een gebouw in gedrang brengen. Vroeger was deze verplichting enkel voor de architect.

Daar waar vroeger de consument in de kou bleef staan als de aannemer failliet ging en er ernstige stabiliteitsproblemen of vochtproblemen waren, biedt de verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid aannemer nu een beter perspectief.

Bij aanvang van de werken moet de architect erop toezien dat de gegevens van de verzekeringmaatschappij en polisnummer worden medegedeeld aan de bouwheer.  Daarnaast dient het polisnummer te worden gemeld aan:

  • Bouwheer
  • Architect
  • Kredietverstrekker
  • Bevoegde ambtenaren

 

Gaat uw aannemer toch failliet of komt hij te overlijden, dan bent u sowieso in het bezit van de gegevens van de verzekeraar.  Dit was vroeger vaak niet het geval.

Eli Hemelaer (link werkt enkel indien ingelogd op LinkedIn) van Vanbreda Risk & Benefits geeft in een uitgebreid artikel  in De Tijd van 5 mei 2018 toelichting over de draagwijdte van deze polis.

Lees hier het uitgebreide artikel

Zoals u kan lezen dekt deze verzekering niet alle flaters in de bouw en is de boodschap nog steeds dat u alert moet zijn bij de voorlopige oplevering. Alle zichtbare gebreken dienen te worden genotuleerd in het PV van oplevering en het is aan de aannemer om die nog op zijn kosten op te lossen.  Merkt u ná de oplevering toch nog zichtbare gebreken op, dan zijn die voor rekening van de bouwheer. Wenst u bijstand van Adexcon bij de voorlopige oplevering? Klik hier.

Anderzijds als u ná de aanvaarding of oplevering nog verborgen gebreken vaststelt, die niet de stabiliteit van het gebouw aantasten, dan zijn die niet gedekt onder de polis 10-jarige aansprakelijkheid aannemer. Echter is het wél zaak om uw aannemer zo spoedig mogelijk in gebreke te stellen en hem aan te manen om de verborgen gebreken op te lossen.  Betwisten de aannemer en architect hun aansprakelijkheid in een bouwgeschil met verborgen gebreken, dan kan een minnelijke expertise door een bouwkundig expert soelaas brengen.

Adexcon helpt u graag verder met een bouwexpertise om de bouwgebreken vast te stellen en een expertiseverslag op te stellen, waarmee u de aannemer op zijn fouten kan wijzen.

Wenst u meer informatie over het verzekeren van uw bouwprojecten, check dan de website van Vanbreda Risk & Benefits

error: Content is protected !!