desktop

tablet & mobile

Veel voorkomende bouwfouten

Slechte uitvoering Etics

veel voorkomende bouwfouten Algemene bouwfouten Ondanks het feit dat je beroep doet op een aannemer waarvan je mag verwachten dat deze de uitvoering van je project met de nodige vakkundigheid uitvoert, toch komen regelmatig dezelfde bouwfouten terug tijdens onze expertises.  Dit zowel bij renovatie als bij nieuwbouw, alsook tijdens de bouwfase en bij de voorlopige […]

Voldoet de inrit van uw ondergrondse parkeergarage aan de voorschriften?

Te steile inrit parking

Voldoet de inrit van uw toekomstige ondergrondse parkeergarage aan de voorschriften? U twijfelt of de inrit van uw ondergrondse parkeergarage wel degelijk in overeenstemming is met de voorschriften en uw voertuig niet kan beschadigen bij het in- of uitrijden? In België is er geen eigen norm aanwezig, waardoor men gebruik maakt van de NL norm […]

Wat verandert er in de bouw vanaf 2020?

Wat verandert er in de bouw vanaf 2020? Vanaf 1 januari 2020 gelden een aantal verplichtingen waaraan een woning moet voldoen. Bij het niet naleven van bepaalde verplichtingen riskeer je strafpunten en vanaf 15 strafpunten kan je woning ongeschikt worden verklaard. Dakisolatie Alle woningen, ook huurwoningen, moeten voorzien zijn van dakisolatie die overeenkomt met een […]

Vanaf 2022 is het EPC verplicht voor algemene delen van Vlaamse appartementsgebouwen

Vanaf 2022 is het EPC verplicht voor algemene delen van Vlaamse appartementsgebouwen Vanaf 2020 kan je het EPC attest al aanvragen voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. Vanaf 2022 moet men er verplicht over beschikken, ongeacht of je je appartement verkoopt of verhuurt.  De Vlaamse overheid houdt rekening met een overgangsperiode van 2 jaar, om […]

Versoepeling maatregel verplichte dakisolatie voor huurwoningen

Versoepeling maatregel verplichte dakisolatie voor huurwoningen Zoals u wellicht weet, dienden principieel vanaf 2020 alle huurwoningen te voldoen aan de dakisolatienorm.  Panden die enkel door de eigenaar(s) worden bewoond, zijn niet verplicht om aan de norm te voldoen. Bij het niet naleven van de dakisolatienorm riskeert men dat de woning onbewoonbaar wordt verklaard en dus […]

Last van geurhinder? Controleer dan de verluchting van uw sanitaire installatie

Last van geurhinder? Controleer dan de verluchting van uw sanitaire installatie Door de stroming van het afvalwater in de afvoerleidingen ontstaan drukverschillen. (boven- en onderdruk) Eerst en vooral moet je in acht nemen dat tussen elk sanitair toestel en de afvoerleiding een sifon wordt geplaatst en dat de afvoerbuizen gasdicht zijn uitgevoerd.  Tevens moet je […]

Oververhitting, een actueel probleem in lage energiewoningen

Oververhitting, een actueel probleem in lage energiewoningen De manier van bouwen en verbouwen is de laatste jaren enorm geëvolueerd. We hechten steeds meer belang aan een lichtrijke leefomgeving en nieuwbouwwoningen zijn vaak voorzien van grote glaspartijen.  Als ze zuidelijk geörienteerd zijn, zorgen ze naast veel lichtinval ook voor veel zonnebestraling.  Een super geïsoleerde, luchtdichte bouwschil […]

Verplichting vanaf 1 januari 2020 – Rookmelders in iedere woning

Verplichting vanaf 1 januari 2020 – Rookmelders in iedere woning Wie sedert 1 januari 2013 bouwt, renoveert of verhuurt, dient op elke verdieping een rookmelder of branddetectiesysteem te voorzien.  Vanaf 1 januari 2020 geldt die verplichting voor íedere Vlaamse woning, dus ook voor bestaande woningen, zelfs de woning die u zelf bewoont. Deze verplichting is […]

Brandwerende doorvoering van kabelbanen

Brandwerende doorvoering van kabelbanen Volgens de normen moeten alle aanwezige doorvoeringen tussen brandcompartimenteringen correct afgedicht worden om de brandweerstand te waarborgen.  Uit ervaring merken wij dat hiertegen vaak gezondigd wordt. Bij de keuze van een specifieke brandwerende voorziening moet men steeds nagaan of deze geschikt is voor de beoogde toepassing. Brandwerende polyurethaanschuimen mogen niet gebruikt […]

Advies tot collectieve overstap op condensatieketels in appartementen

Advies tot collectieve overstap op condensatieketels in appartementen Vanaf september 2015 is de condenserende ketel de wettelijke minimumnorm. Met de moderne en geavanceerde condensatieketel kan zomaar tot 30 à 35% worden bespaard op het gasverbruik in tegenstelling tot de klassieke atmosferische ketels. Echter in een appartementsgebouw dat is uitgerust met een collectief rookgasafvoerkanaal van het […]

error: Content is protected !!