desktop

tablet & mobile

Advies tot collectieve overstap op condensatieketels in appartementen

Vanaf september 2015 is de condenserende ketel de wettelijke minimumnorm. Met de moderne en geavanceerde condensatieketel kan zomaar tot 30 à 35% worden bespaard op het gasverbruik in tegenstelling tot de klassieke atmosferische ketels.

Echter in een appartementsgebouw dat is uitgerust met een collectief rookgasafvoerkanaal van het ‘shunttype’ is het niet mogelijk om condensatieketels aan te sluiten. Bij vervanging van een ketel in één van de appartementen komt men dus voor een dilemma te staan. Enerzijds is er de wettelijke verplichting om een condensatieketel te plaatsen en anderzijds het feit dat het rookkanaal er niet op aangepast is.

Om deze reden bepaalt de wetgever dat er nog atmosferische niet-condensatieketels te koop mogen worden aangeboden, dus speciaal ter vervanging van verwarmingsketels van hetzelfde type die aangesloten zijn op een bestaande collectieve schoorsteen.

Er bestaan echter ook bepaalde overgangsoplossingen die het voor individuele atmosferische verwarmingsketels van het type B11BS en condensatieketels mogelijk maken om naast elkaar te bestaan. Echter op termijn zijn deze overgangsoplossingen vaak financieel minder interessant dan de vervanging van alle verwarmingsketels door condensatieketel.

Idealiter worden op een bepaald moment in alle wooneenheden de toestellen gelijktijdig vervangen door gesloten condensatietoestellen en wordt het rookafvoerkanaal aangepast in functie ervan. Gezien de forse investering en ingrijpende werkzaamheden, zou de uitvoering best voldoende op voorhand gepland en voorzien moeten worden. Het aanleggen van extra reserves via de maandelijkse onderhoudskosten kan de financiële druk op de mede-eigenaars spreiden in de toekomst.

Adexcon kan bouwadvies verstrekken omtrent de mogelijke overgangsoplossingen, zodat de eigenaars tot een onderling akkoord met de mede-eigenaars kunnen komen.

Wenst u meer informatie, contacteer ons hier.

error: Content is protected !!