desktop

tablet & mobile

Heb je het recht om de voorlopige oplevering te weigeren?

Wanneer de aannemer oordeelt dat de woning klaar is voor de voorlopige oplevering, zal hij u daartoe uitnodigen via een schrijven.
Indien u als koper meent dat er ernstige tekortkomingen of gebreken zijn, kan u mogelijks de oplevering weigeren.

Wanneer kan je een voorlopige oplevering weigeren?

Er zijn enkele criteria die vervuld moeten zijn, om de oplevering te weigeren:

  • De woning is niet bewoonbaar en kan niet voldoen aan de primaire behoeften; o.a. geen sanitair, water, elektriciteit of verwarming, geen veilige toegang tot de woning, de woonst op zich is onveilig …

of

  •  De tekortkomingen zijn van die grootte dat ze niet in verhouding staan tot de totaliteit van de werken

Vaak worden eigenaars door de aannemer gepushed om toch op te leveren, ondanks de vele gebreken.

Hoe belangrijk is de voorlopige oplevering?

Vergewis u ervan dat de werken correct zijn uitgevoerd, want alle gebreken die niet in het proces verbaal van voorlopige oplevering opgenomen zijn, daarvoor dient de eigenaar achteraf zelf op te draaien. Heeft u bij een tussentijdse rondgang reeds tal van gebreken vastgesteld, dan is het aangewezen om u te laten bijstaan door een bouwkundig expert tijdens de voorlopige oplevering.

Adexcon kan u assisteren tijdens de rondgang van de voorlopige oplevering. Wij zullen erop toezien dat de aannemer alle nog te herstellen gebreken in het proces verbaal van voorlopige oplevering vermeldt, zodat uw rechten gevrijwaard zijn. Wij zorgen ervoor dat dit zo volledig en correct mogelijk gebeurt en zullen suggereren om een datum overeen te komen tegen wanneer de gebreken moeten worden hersteld.

Wij hanteren op onafhankelijke wijze de normen (toegelaten afwijkingen, enz) en kunnen oordelen of het gebrek gerechtvaardigd is of niet. Indien wij oordelen dat de tekortkomingen of gebreken ernstig genoeg zijn, zullen wij voorstellen om de oplevering te weigeren.

Indien de contractuele termijn overschreden wordt en de gebreken van die aard zijn dat de voorlopige oplevering niet kan doorgaan door de fout van de aannemer, dan kan u mogelijks een schadevergoeding eisen. De procedure bij termijnsoverschrijding dient te worden nagelezen in het lastenboek en het verkoopscontract.

Ingeval men om dringende reden de woning in gebruik wil nemen, dient er steeds een voorlopige oplevering plaats te vinden, waarbij alle gebreken worden genotuleerd. Ingebruikname van de woning zonder voorlopige oplevering impliceert automatische een stilzwijgende aanvaarding van de werken.

Wenst u met een gerust gemoed de oplevering tegemoet gaan en wenst u bijstand bij de oplevering, neem dan gerust contact met ons via het contactformulier, via e-mail of telefonisch.

error: Content is protected !!

Jaarlijks verlof

15 juli t.e.m. 5 augustus 2024

Mails worden met vertraging gelezen en telefonisch zijn we opnieuw bereikbaar vanaf 6 augustus.

Bouwverlof Adexcon