desktop

tablet & mobile

Bemiddeling en coördinatie zijn onze sterke troeven

In tegenstelling tot veel van onze concurrenten, gaan wij als bouwexpert verder dan alleen maar de vaststellingen en een expertiseverslag.

Wij helpen u verder met de bemiddeling van het bouwprobleem ten aanzien van uw aannemer of architect, alsook met de coördinatie van de herstellingswerken.

Bemiddeling

Wij ondervonden dat de mensen die investeerden in een nieuwbouw of bestaande woning, regelmatig geconfronteerd worden met gebreken die pas later het daglicht zien.  Maar al te vaak wordt er misbruik gemaakt van de onwetendheid van de kopers en worden zaken anders uitgelegd dan ze in werkelijkheid zijn of worden die gebreken afgedaan als een normale zaak.  Gezien de techniciteit van de materie is het voor de kopers niet gemakkelijk om zich te verdedigen en hun gelijk uitgelegd te krijgen.

Adexcon heeft intussen reeds meerdere malen bemiddeld en vanuit haar vakkennis de rechten van de kopers kunnen vrijwaren en de aannemer op zijn verantwoordelijkheid/architect kunnen aanspreken.  De betrokken partijen worden desgevallend uitgenodigd en door het aantonen van bewijsmateriaal, normen en uitvoeringsvoorschriften en het formuleren van voorstellen tot oplossing zijn wij er steeds in geslaagd om een oplossing te bereiken die voor alle partijen een win-win situatie oplevert.  De klant krijgt waar hij voor betaald heeft en ook de aannemer heeft er baat bij dat zijn goede naam en reputatie wordt gevrijwaard.

Adexcon bedenkt mee constructieve oplossingen om de gebreken, bouwfouten en uitvoeringsfouten op te lossen. Zelfs in gevallen waar de aannemer zélf geen passend alternatief kan aanreiken, hebben wij reeds voorstellen uitgewerkt die het probleem kunnen oplossen.

Merkt u ook dat er één en ander fout loopt tijdens het bouwproces? Hebt u twijfels of bent u niet tevreden met de afwerkingsgraad?  Wacht niet langer en stop de ergernis, laat u begeleiden door een bouwexpert met jarenlange ervaring en voorkom verder leed. Wij komen ter plaatse voor een tussentijdse bouwkundige expertise en onderhandelen met uw aannemer om bij te sturen.

Coördinatie

Tenslotte moeten de herstellingswerken uitgevoerd worden, maar is dit vaak te complex omdat er verschillende aannemers in betrokken zijn.  Wij hebben reeds meerdere malen als coach gefungeerd om de werken te coördineren.  Wij sturen iedereen aan en volgen nauwgezet de uitvoering op totdat het probleem opgelost is.  Eventueel kunnen kosten gereduceerd worden doordat wij bepaalde zaken aan u delegeren.

error: Content is protected !!